banner_6.jpg
 
 

SOV_logga_2.gif

Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Bildades 1909 som en kultur-förening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verk-samhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940). Man startade svensk-språkiga folk skolor, en Lantbruks- och hushållsskola samt ett gymnasium. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlands-svenska befolkningen flydde eller flyttade över till Sverige 1943-44, här nybildades föreningen 1944 och verk-samheten fortsätter alltjämt. Föreningen har idag ca 1200 medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att vara en förbindelselänk mellan Estlands svenskar och deras ättlingar, utgivning av tid-skriften Kustbon, förmedla kunskap om Estlands svenskar och deras historia och historiska kulturella förhållanden samt att med-verka till att kunskaperna om och intresset för de gamla dialekterna och bygde-kulturen bibehålles och främjas.


Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Wallingatan 34, 5 tr.

112 24 Stockholm

Tel: +46 8 612 75 99

E-post:

info@estlandssvenskarna.org

Välkommen att bli medlem >>>


Följ Estlandssvenskarna på

find-us-on-facebook.jpg

SOV-Estland-logo.jpg

SOV-Estland-logo.jpg


Kustbon_1_2018.jpg

Kustbon nr 3  2018

Ledaren och innehålls-
förteckningen finns här >>>Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning 1940-1945.

Beställ din bok här >>>


usb_minnet.PNG

USB Minnet innehåller:

* Kustbon 1918-1940

* Nya Kustbon april 1935 -dec 1936

* Det enstaka numret från 1943

* Kustbon 1944-2000

* Kustbon från 2001 t.om. 2017

Specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

* Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

* Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

* Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard.

* Lärarförbundet i Estlands minnesskrift 1918-1928.

* Ronor från 1988 -1996.

* SOV:s första protokollsbok

* SOV:s stadgar 1909

Beställ ditt usb minne här >>>


Aiboland_kansi-2.jpg

På strövtåg i Aiboland.

Reportagebok från nutida
Estlands svenskbygder.

Beställ din bok här >>>


omslaget_poehlboken.jpg

Hans Pöhl -
Estlandssvenskarnas hövding

Beställ din bok här >>>


Vill du prenumerera på SOVs nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: webmaster@estlandssvenskarna.org


soendagsskolan-fraan-Hjoerdis-Petersson.jpg

SOVs Bildarkiv nu sökbart på nätet

Genväg till SOVs bildarkiv >>>


Banner-ormsekorv.jpg

Julkorv på "ormsesvis"


Systrarna Österbloms fotoalbum

Del 1. Systrarna Österbloms album med foton från  Ormsö på 1930 talet.

Finns här >>>

Del 2. Den första tiden efter ankomsten till Sverige och träffarna i Spånga.
Finns  här >>>


Tallink.png

Medlemsförmåner

Rabatt på TallinkSilja >>>


Ormsoekyrka.jpg

Hemsidan om Ormsö kyrka är flyttad till SOVs hemsida under SOV/Historik/Svenskbygdens kyrkor/ Ormsö kyrka >>>


Gamla notiser i Nyhetsarkivet finns här >>>Estlandssvenskarnas kulturförening SOV byter adress

Estniska-husets-port-2.JPG

Ny adress från och med den 1 december är:

Estlandssvenskarnas kulturförening SOV

Wallingatan 34, 5 trappor

111 24 Stockholm

Arkivgruppens sista dag för terminen är den 13 juni.

Nationaldagen den 6 juni har arkivgruppen ledigt och det är stängt på Wallingatan.

Arkivgruppen åter på plats den 15 augusti mellan kl. 10.00 - 14.00.

Kontakt: Tel: 08-612 75 99
info@estlandssvenskarna.org

Prenumerera på SOVs nyhetsbrev här>>>


Fulltecknat!

Nu är det fulltecknat på SOV:s DNA seminarium den 6 december. Nu blir det väntelista för de som anmäler sig och alla som redan anmält sig men inte kan komma ombedes höra av sig till dna@estlandssvenskarna.org så någon annan kan få platsen.


Återinvigningen av S:t Maria kapell på Nargö den 19 augusti 2018

DSC_1807.JPG DSC_1818.JPG

Nargö kapell på återinvigningsdagen.

400 gäster var inbjudna och alla fick inte plats i kapellet utan fick se ceremonin på två storbildsskärmar utanför i tältet.

DSC_1811.JPG DSC_1817.JPG

Altaret före invigningen

Några av gästerna

DSC_1821.JPG DSC_1829.JPG

Anne-Ly Reima längst till höger från Estlands Kulturdepartement.

Leif och Susanne Strömfelt från Runö. Framför sitter Ingegerd Lindström från Rickul och Elna Siimberg från Vipall vilka representerade den estlandssvenska Kulturförvaltningen.

DSC_1835-2.JPG DSC_1856.JPG

Kronprinsessan Viktoria anländer till kapellet tillsammans med Prins Daniel och Estlands president Kersti Kaljulaid med make Georgi-René Maksimovski.

Kronprinsessan Viktoria och prins Daniel skriver sina namnteckningar på en stenplatta som sen skall sättas upp i kyrkan.

IMG_4268.JPG IMG_4282.JPG

Kyrkorådets ordförande Toomas Lilienberg överlämnade en bokgåva till kronprinsessparet.
Foto Mattias Reinholdson

Erik Söderberg och Jana Stahl överlämnade den nya boken om Rågöarna. Foto Mattias Reinholdson

DSC_1867.JPG DSC_1861.JPG

Leif Strömfelt överlämnade boken om Runödräkter.

Rågöarna, Ormsö och Runö representerade det gamla svenska prosteriets församlingar.

Kristina Rajando, tillsammans med Kata Varblane och Ene Sarapuu från Ormsö överlämnade boken Ormsö kyrkokrönika.

Svenskdagen firades samtidigt på Nargö

Maria-Gilbert-med-Poehlmedaljen.jpg

Samtidigt med återinvigningen firades Svenskdagen utdelning av Pöhlmedaljen som i år tilldelades Maria Gilbert och Silvi Mickelin, båda med rötterna på Ormsö.

Foto Mattias Reinholdson

Anu-tar-emot-Silvis.jpg

Anu Raagmaa från Aibolands museum tar emot Silvi Mickelins medalj av ordföranden i Estlandssvenska kultrurförvaltningen och Aibolands museums direktör Ülo Kalm.
Foto Mattias Reinholdson

Gaavan-till-kapellet.jpg

Margareta Hammerman från SOV:s styrelse överlämnade en tavla av Erik Schmidt i original och en kopia av Flykten också den av Erik Schmidt, till Nargö kapell. Erik Schmidt var född på Nargö 1925 och flydde i en liten båt till Sverige.

Foto Erik Söderberg

Willand-Rinborg.jpg

Kapellet fick fler gåvor bland annat överlämnades av Willand och Aet Ringborg en liten skulptur i brons förställande ett liten barn som sträcker sig mot himlen. Konstverket heter "Vaka över mig" och är gjord av Magnus Ringborg.


Arnold-Lindgren-med-boken.jpg

Ny bok utkommen!

Rågösvenskarnas 600 år

En historisk överblick i korta drag över Stora och Lilla Rågö från 1300-talet till nutid.

Arnold Lindgren född i Storbyn på Stora Rågö 1931, har samlat öarnas historia med fakta och berättelser i en bok eller snarare ett häfte. Vi får veta att redan 1283 finns öarna omnämnda i brev som Rogoy. År 1345 köpte fem fem svenskar besittningsrätten till Stora Rågö av munkarna i Padise kloster. Vidare hur öarna utsattes under andra världskriget, och sen under sovjetockupationen fram till återkomsten. Vi får en liten inblick i vad som har hänt därefter fram till idag och om framtiden för Stora och Lilla Rågö.

Boken är även utgiven översatt till estniska i en separat version.

Kan beställas här >>>


logotyp-Baltikum_100-2.png

Baltikumdagen 26 maj 11.00-16.00 på Skansen

IMG_3951.JPG

Skansens direktör John Brattmyr inledde Baltikumdagen med att hälsa alla välkomna och berätta om Skansen. Därefter fortsatte välkomsttalen med Margot Wallström, Sveriges utrikesminister; Edgars Rinkēvičs, Lettlands utrikesminister; Linas Linkevičius, Litauens utrikesminister, Sven Mikser, Estlands utrikesminister; och avslutades med Eva-Louise Erlandsson Slorach, Stockholms stads kommunfullmäktiges ordförande. Utrikesministrarna önskade alla de tre baltiska staterna fortsatta självständighet och minst 1000 år till önskade sig  Litauens utrikesminister.

Gåva till Estland, Lettland och Litauen

Margot Wallström presenterade Sveriges gåva till Estland, Lettland och Litauens 100-årsjubileum med 10 miljoner till respektive lands jubileumsfond för ökat utbyte mellan våra länder.

Fonderna ska syfta till att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och våra nära grannländer Estland, Lettland och Litauen, med ett särskilt fokus på främjandet av relationer emellan unga människor. Regeringen har för avsikt att avsätta 30 MSEK (3 bidrag om 10 MSEK vardera) som grundbidrag till fonderna. Regeringen inbjuder dessutom näringsliv, organisationer och enskilda personer i Sverige och Baltikum att bidra till fondernas växande, med målsättningen att skapa varaktiga och dynamiska relationer inom samhällsliv, ekonomi och kultur.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/sveriges-gava-till-estland-lettland-och-litauens-100-arsjubileum/

Dagen fortsatte med fantastiska folkdansuppvisningar och körsång

IMG_3966.JPG.IMG_3992.JPG

Swed-Est Song                                                                                              Aibokören       Lyssna här>>>

IMG_3984.JPGIMG_3988.JPG

Dansgruppen Virvel                                                                                    Rågö Danslag

IMG_3996.JPGIMG_3997.JPG

SOVs bokbod                                                                                           Aiboland museums bok- och hantverksbod

IMG_3999.JPG

Kopia av Aibotapeten visades upp

Kustbon fyller 100 år!

Kustbon-100.jpg


folkminnen.jpg

Institutet för Språk- och Folkminnen gratulerar till Kustbon 100

Tidningen Kustbon fyller 100 år. Från början bar den undertiteln "Tidningen för svenskarne i Östersjöprovinserna". Kustbon utges av Svenska Odlingens Vänner och kommer ut med fyra nummer per år. Tidskriften är en viktig förbindelselänk mellan estlandssvenskarna alltsedan det första numret kom ut år 1918.

I Institutet för Språk- och Folkminnens  arkiv i Uppsala finns det stora estlandssvenska samlingar som består av uppteckningar, inspelningar, svar på frågelistor, ordsamlingar, namnsamlingar, fotografier och illustrationer som dokumenterar estlandssvensk kultur och kulturen i Gammalsvenskby före kriget.

I Kustbon publiceras nyheter och reportage från de olika svenskbygderna, information om olika evenemang och träffar, personliga berättelser och minnen från hembygden varvat med historiska och kulturella artiklar, artiklar om ny forskning, hjälp och råd angående mark- och byggnadsfrågor i Estland och de mycket viktiga familjenotiserna. Gå till de Estlandssvenska samlingarna >>>

Kustbon-nr-1-januari-1918.jpg

I år fyller Kustbon 100 år. Läs artikeln om dess 100 åriga historia här >>>


DSC_1028.JPG DSC_0983.JPG

Inflyttning på Wallingatan pågår. Vår fina tavla kommer på plats och vårt runda kaffebord likaså i det gemensamma allrummet..

Utflyttningen är klar från Roslagsgatan

DSC_0894.JPG          DSC_0897.JPG


Vetenskapens värld på SVT2 måndag 16 okt kl 20:00-21:00

Jonathan-och-Ormsoe-Kyrka.jpgDel 9 av 17. Historiespecial. Det har talats svenska på estniska Ormsö i flera hundra år, men varför det är så har ingen vetat säkert. Historikern Jonathan Lindström hittar ett blodigt svar med kopplingar till korståg och fattiga öländska byar. Programledare: Victoria Dyring.

Kommer att kunna ses i SVT Play till 16 jun (8 månader)

Rättigheter i SVT Play: Kommer att kunna ses i hela världen


Årets Estlandssvenska kulturbärare utsågs vid Svenskdagen den 15 juli i Padise Klooster

Kulturbaerarna-2017.jpgTill 2017 år Estlandssvenska kulturbärare utsågs Einar Mihlberg Rågöarna och Margareta Hammerman, Ormsö för deras mångåriga idoga arbete för bevarandet och synliggörandet av den Estlandssvenska kulturen. Utdelningen skedde i samband med firandet av Svenskdagen den 15 juli i Padise Klooster. Medaljen överlämnades av ordföranden för Estlandssvenska kulturförvaltningen, Ülo Kalm.


logotyp-Baltikum_100.pngNy logga för 100-årsjubiléet

Här är nya logga som kommer användas framöver av Baltiska samarbetsorganisationernas gemensamma aktiviteter i
Sverige i samband med firande / uppmärksammandet av Estlands,
Lettlands och Litauens 100-årsjubileum 2018


SOV:s årsmöte den 4 mars

Vid SOV årsmöte den 4 mars 2017 omvaldes Lars Rönnberg till ordförande och övriga ledamöter och suppleanter omvaldes. Sittande styrelse fortsätter ett år till.

Mötet började  med en intressand och uppskattad föreläsning av Lena Weesar om ”Konstnären Anders Zorns fotografier och hans resa till och Odensholm och Ormsö 1905” ur olika synvinklar.

IMG_3645.JPG Ordforanden.jpg

Efter lunchen tog årsmötesförhandlingarna vid. Ordföranden lars Rönnber omvaldes för yttreligare ett år, likaså sekreteraren Mattias Reinholdson och Lena Weesar, suppleanterna Nils Sjölund och Leif Strömfelt. SOVs årsberättelse kan du läsa här: SOV_Arsberattelse-2016.


SOV gratulerar!

Patrik-Goeransson-och-Arvo-Survo.jpg

Kyrkoherde Partrik Göransson verksam som präst i i S:t Mikaels församling i Tallinn sedan år 20000 tilldelades Estlands medalj Vita stjärnan av femte storleken  vid en ceremoni i Tallinn den 23 februari 2017 av Estlands president Kersti Kaljulaid.

I motiveringen till beslutet står att Patrik Göransson är svensk präst, verksam i S:t Mikaels församling i Tallinn har aktivt bidragit till att främja och bevara den estlandssvenska kulturen. Tack vare hans idoga insatser har S:t Mikaels församling kunnat bygga om kyrkans källarvåningen och där öppna ett estlandssvenskt kyrkomuseum samt restaureringen av Nargö kapell, samt ordna och medverka vid kyrkodagar under somrarna i svenskbygden och mycket, mycket mer.

På fotot här tillsammans med en av de andra medaljörerna, Arvo Survo, präst och kollega i den ingermanländska församlingen i Tallinn som fick medaljen Röda korset av femte storleken för sina insatser för ingemanländarna i Estland.


Artikel ur Kustbon nr 4 2016 av Göte Brunberg. Finns här att ladda ner>>>

Kan DNA-analys klarlägga estlandssvenskarnas ursprung?


Ny utgåva av boken Svenske kungens vita skepp -

- Det äventyrliga spelet om estlandssvenskarna.
Av Carl Mothander

Svenske-kungen.jpg

Boken behandlar ett stort antal temata kring estlandssvenskarnas önskan, att inför hotet om en förnyad sovjetisk ockupation få komma till Sverige. Innehållet är tyvärr lika aktuellt idag som tidigare och då inte minst hur olika ideologier med världshärskarambitioner berövar folk såväl frihet som levebröd, så att flykten till sist blev det enda återstående alternativet. Intressant och högaktuellt är även skildringen av lidanden och propagandakrig på det ukrainska området, där boken förhoppningsvis skulle kunna få bidra till att öppna någons ögon för propagandans stora fara och bidra till en strävan att istället försöka ta reda på hur det verkligen förhåller sig för att inte omedvetet låta sig påverkas i ena eller andra riktningen, där åsikt föregår insikt.

Först och främst är det dock människoskildringarna från krigets virrvarr som gör boken läsvärd och betydelsefull som en påminnelse om att vi alla och alltid har möjlighet att göra vår nästa gott eller ont, så om bokutgivningen kunde få bidra till att någon vill ställa sig i det godas tjänst har nyutgåvan inte varit förgäves.

Kyrkoherde Patrik Göransson

Utgivare är Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn

Boken har fått ett nytt och informativt förord av Carl-Göran Andræ, professor i historia vid Uppsala universitet , som ger en bild av personen Carl Mothander, händelserna  och det  politiska spelet om hur sjuktransporterna av sjuka och åldriga estlandssvenskar från Estland till Sverige kunde genomföras senhösten 1943.

Finns att beställa här >>>


SOV_logga_1.gif

Nu finns också SOV på Facebook >>>

Slutseminarium i språkprojektet torsdagen den 24 november

Språkseminarium om estlandssvenska dialekterna

Projektet ESST, Estlandssvenskans språkstruktur, närmar sig sitt slut och forskarna från universiteten i Göteborg, Lund och Tartu kommer till Stockholm för att presentera de nya rönen.

​Kl. 09.00 Föredrag riktade mot språkvetare, alltså vetenskapliga föredrag.​

Kl. 13.00-16.00 Populärvetenskaplig del.

Inledning med ett föredrag om estlandssvenskarnas ursprung av Jonathan Lindström.

Presentation av forskningsresultat. Avslutning med en paneldebatt på ämnet estlandssvenskans framtid – för det måste ju finnas en framtid!

Deltagare:

Jonathan Lindström, författare och arkeolog

Mikael Parkvall, professor i lingvistik

Annika Karlholm, dialektolog från ISOF

Deltagarna i ESST-projektet​

Plats: Workshopen äger rum i Ny lokal Hörsal D9, Södra huset (Frescati), Stockholms universitet.

Mer info på https://sites.google.com/site/esstprojektet/.

Om du åker med SL. Ta buss 50 mot Stora Lappkärrsberget, hållplats Vasagatan utanför MC Donalds, den passerar Odenplan om man kommer med T-banan. Stig av vid Universitetsvägen 10 D.

Välkomna, ingen föranmälan.


Valet till den Estlandssvenska kulturförvaltningen i Estland

Valet till den estlandssvenska kulturförvaltningen genomfördes under dagarna 4-6 november i Tallinn och i Hapsal. Röstningen från Sverige kunde endast genomföras med poströstning.

Nästan 54 % av valmanskåren röstade och resultatet blev som följer:

Ülo Kalm 63 

Jana Stahl 29

Sten Berg 17 

Elna Siimberg 17

Ingegerd Lindström 12

Kalev Kukk 11

Kai Tennisberg 10

Peeter Paemurru 9

Toivo Tomingas 9

Christer Vidgren 9

Lena Weesar 9

Juta Holst 8

Erik Söderberg 6

Ants Aaman 5

Neeme Kari 4

Mart Laidmets 4

Lars Rönnberg 4

Leif Strömfelt 4

Valdek Slet 3

Bo Stenholm 3

Benny Vesterby 3

Juhan Bernadt 1

Den nya Kulturförvaltningens första möte då man väljer ordförande och styrelse går av stapeln den 25 november i Kulturministeriets kontor i Tallinn. 


Kyrkomuseet i S:t Mikael i Tallinn firade 10-årsjubiluem söndagen den 16 oktober

Adrian-Paemurru.jpg

Birgitta-Vasara.jpgSOV styrelse hade skickat med en gratulation till museets 10-årsjubileum och Birgitta Vasara från Estlandsvännerna i Finland gratulerade med ett häfte med fotografier främst från Nargö.

Högtidlig musikgudstjänst i S:t Mikaelskyrkan med predikan av kyrkoherde Patrik Göransson.

Vackert cellospel av Peter Paemurru, solosång av Geraldine Casanova. En av våra framtida blivande pianister, tolvårige Adrian Paemurru,  se och lyssna till hans tolkning av "Taevatrepp" (Staircase in the Sky) här >>>

Efter högmässan blev det kyrkkaffe i Olofssalen och man kunde samtidigt bese museet. Margareta Hammerman överlämnade ett fotalbum med foton från den allra första utgrävningen av all jord och bråte som samlats under flera århundraden i de lokaler som nu rymmer museum, festsal, konferensrum och förråd fram till invigningen av museet den 14 oktober 2006.10arsjubileum-2016.jpg

Eva-Lorentz.jpg museet-2016.jpg


Lyckad hembygdsdag fylld med estlandssvensk musik


dansarna-2.jpg

Estlandssvenskarnas traditionella hembygdsdag firades lördagen den 17 september i Ansgarskyrkan på Lidingö.

Aibokoeren-i-Ansgarskyrkan.jpgÖver hundra personer kom till hembygdsdagen och de fick höra Aibokören sjunga "Vi är sista ledet" med text av Sven Ahlström och "Püha, Püha, Püha" av Urmas Sísask. Aibokören leddes av Helle Rosenborg skicklig körledare och det lät fantastidsk fint.

Inga Ekman och Hjalmar Stenberg framförde några sånger av Ätsve-Mats på rickulmål, med ackompanjeman av Raul Targamaa på dragspel och en cittraorkester.

Inga-Ekman-och-Hjalmar-Stenberg.jpg

Ain Haas numera boende i USA spelade flera låtar på både talharpa och säckpipa, typiska instrument från Ormsö och Rågöarna.

Ain-Haas-med-saeckpipa.jpgAin-Haas-med-talharpa.jpg

Endel-och-Hjalmar.jpgRågödansarna dansade sina mest populära danser och hade fått låna in två par från den estnsika dansgruppen Virvel. Rågödansarnas ledare Nisse Sjölund meddelade att detta var troligen Rågödansarnas sista dansuppvisning. Man måsta få in nya, yngre dansare med i danslaget för att kunna fortsätta. Intresserade kan höra av sig till SOV så förmedlar vi vidare. Rågömusikerna Hjalmar och Endel Engrön spelade som vanligt till dansen.

publiken-dansar-med.jpg

Dansuppvisningen avslutades med att dansarna bjöd upp publiken att vara med i den allra sista dansen.

SOV:s ordförande Lars Rönnberg meddelade att SOV har fått en stor penninggåva donerad av en privatperson och därför har instiftat minnesfonden "Den Estlandssvenska kulturfonden". Till den kan man skänka pengar och ändmålet är att ge bidrag till projekt och aktiviteter som synliggör den estlandssvenska kulturen förr och nu, både i Sverige och Estland.

Dagen avslutades med att vi tillsammans traditionsenligt sjöng "Modersmålets Sång"


Läs mer i tidningen "Lidingösidan >>>

Gå till SOVs facebooksida >>>


Runöföreningen och SOV bjuder in till en resa till Riga och Runös okända träskulpturer

På 1890-talet fördes fem medeltida träskulpturer från Runö till Rigas historiska museum. Den 13 oktober finns möjligheten att se dem i Riga. Dessutom visas utställningen ”Vikingarnas och svenskarnas tid i Lettland” (som stänger den 23 oktober) och det blir en stadsvandring genom Rigas medeltida stadskärna. Guide är Ivars Or, professor i nordiska språk vid Rigas universitet. Visningarna sker på svenska.

Inträdet och visningarna kostar 20 euro.

Upplägget för resan är att alla bokar sin egen resa till Riga, till exempel med Tallink från Stockholm onsdag 12 oktober, tillbaka till Stockholm fredag 14 oktober, boka med koden REAREA eller Senior eller Club One ervbjudande). Vi föreslår att sällskapet äter smörgåsbord tillsammans på utresan. På båten ges en kort introduktion i Runös kyrkohistoria. 

Anmälan till de gemensamma aktiviteterna och frågor till riga@estlandssvenskarna.org. Meddela kontaktperson, antal personer och mobilnummer så vi kan nå er på färjan.


Estlands-geografi.jpg

Ny bok/häfte

Estlands Geografi

Detta är en nyutgåva av den lärobok i Estlands geografi som gavs ut för de svenska skolorna 1923. Den är numera en verklig raritet som det är svårt att få tag i, varför en nyutgåva kan tänkas finna läsare som är intresserade både av landets geografi och av vilka namn som använts mera allmänt i skolornas svenskundervisning, som med skäl kan anses visa på en strävan till standardisering, samtidigt som man här finner en god blandning av estniska, tyska och ryska namnformer förutom de rent svenskspråkiga geografiska benämningarna.

Nyutgåvan omfattar endast de kapitel som behandlar Estland, då det finns gott om såväl historiska som nutida böcker om grannländerna på svenska. Häftet sammanställdes och översattes från estniska till svenska av dåvarande kontraktsprosten Nils Linderstam, som var kyrkoherde i S:t Mikaels församling i Tallinn 1919-1923.

Beställ här >>>


Aibokoeren_2016.jpg

Aibokören 2016

Se video från den Tredje Sång och Dansfestivalen 2016 i Hapsal här >>>
Videon är inspelad av tidningen Lääne Elu

Paraden_starten-2016.jpg

Aibokoeren-i-paraden.jpg

Landshoevding-Neeme-Suur.jpgOrmsoetalhapospelare.jpg

ormsoedansare.jpg

Parad-i-Hapsal.jpg

2016 års Estlandssvenska kulturbärare är utsedda

Vid Sång och Dansfestivalen i Hapsal utsågs ytterligare två Estlandssvenska kulturbärare.

Tidigare i år utsågs Hans Majestät kung Carl XVI Gustaf .

Priset delas ut till personer som förtjänstfullt har stöttat och verkat för att synliggöra och bevara den estlandssvenska kulturen.

Kulturbärare 2016 blev Göte Brunberg från Roslep i Rickul. Göte har bland mycket annat varit redaktör för Rickul/Nuckö hembygdsförenings medlemsblad och hemsida och har sett till att SOVs stora fotoarkiv har publicerats på internet och kan nås av intresserade runt om i hela världen.

Toomas Lilienberg har varit och är ordförande i S:t Mikaels kyrkoråd sedan slutet på 1980-talet då församligen kunde återuppta sin verksamhet. Han tillför församlingen klokskap och förhandlingsskicklighet i kontakter med myndigheter och bidragsgivare.

Vi gratulerar både Göte och Toomas till den fina utmärkelsen!

Goete-Brunberg-kulturbaerare.jpg

Göte Brunberg

Toomas-Lillienberg-kopiera.jpg

Toomas Lilienberg


Information ang. bokning av resor med TallinkSilja till Estland!

Till alla medlemmar i SOV och hembygdsföreningarna!

När ni bokar resor med TallinkSilja till Estland i sommar och vill utnyttja medlemsrabatten. Gå till rutan "Företagskund" klicka på den och skriv in den kod ni har fått från er förening i rutan under och rabatten räknas av från priset. OBS att rabatten gäller endast på ordinarie priser och man skall inte ha loggat in som Club One medlem, eftersom man inte får dubbla rabatter. I bland är Club One ett bättre prisalternativ så kolla det först.

Är du medlem i Estlandssvenskarnas kulturförening SOV kan du maila till info@estlandssvenskarna.org för att få koden, övriga hänvisas till respektive hembygdsförening.

rabattanvisning2.jpg


Nu har vi åter boken om Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön i lager.

Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Boken innehåller 111 unika berättelser från 119 båtlags flykt över Östersjön, nedtecknade en kort tid efter ankomsten till Sverige samt berättelser från överflyttningarna med S/S Odin, M/S Virgo och M/S Juhan. Dessa berättelser, inlämnade med löfte om hemlighållande och sekretess, ges nu ut av Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner till minne av flykten från hembygden för 70 år sedan.

Bokens huvudkapitel är skrivet av Viktor Aman. I det skildrar han sinnestämningen hos befolkningen i Estlands svenskbygd och sammanfattar mycket av dåtidens tankar i frågan – stanna kvar eller rymma till Sverige?

Boken innehåller även den namnförteckning som upprättades vid ankomsten till Sverige, innehållande cirka 7000 estlandssvenskars namn med födelsedata, ort och ankomstdag till Sverige.

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning 1940-1945.

Beställ din bok här >>>

Fr.o.m. 1 april 2016 skickas bokbeställningarna på onsdagar


Ny ordförande vald

Lars-Roennberg-Ormsoe.jpgVid SOVs årsmöte igår (5/3-2016) Valdes Lars Rönnberg till ny ordförande för Estlandssvenskarnas kulturförening  SOV. Lars, som har rötter i byn Rälby på Ormsö, var under åren 2006 till 2014 SOVs ordförande. Vi är glada att ha Lars tillbaka och hälsar Lars välkommen att åter leda Estlandssvenskarnas kulturförening SOV. 

Övriga val vid årsmötesförhandlingarna som följer. Omval av John-Evert Hamberg, Margareta Hammerman, Majlis Lindroos och Eva Odenskiöld på två år. Suppleanterna Leif Strömfelt och Nils Sjölund omvaldes på ett år.

Till ny revisor valdes Gunilla Törnblom och ny revisorssuppleant valdes Göte Brunberg. Anna-Greta Ter Borch kvarstår som ordinarie revisor.

Valberedningen med Susanne Strömfelt sammankallande, Annika Nylander och Kristian Gambo omvaldes.

Margit-Rosen-Norlin-avtackas.jpg

Samtidigt avtackades avgående ordföranden Margit Rosen Norlin för sina insatser under två år som Estlandssvenskarnas kulturförening SOVs första kvinnliga ordförande.

Före årsmötesförhandlingarna berättade Jörgen Hedman om sin kommande bok: "Rågervik/Paldiski: från svensk medeltidshamn till sovjetisk flottbas" vilken planeras komma ut lagom till jul.

Jörgen Hedman berättar i boken om den allra första bosättningen av svenskar i området Rågervik, dit Stora och Lilla Rågö, Paldiski, Vippal och Korkis räknas. Boken som kommer att ha 5-600 sidor beskriver utförligt tiden från danska korstågstiden på 1200-talet, fram till avflyttningen 1940 och överflyttningen då så gott som hela området tömdes på estlandssvenskar och om Paldiski som sovjetisk flottbas med kärnkraftsbestyckade ubåtar.

Mer information om boken kommer under hösten.

Joergen-Hedman-Raagervik-3.jpg

Ny bok om Spithamn till försäljning

Spitham Küla mis meeles / Spithamn en by att minnas

Spithamnboken_1.jpgFörfattare Juta Holst

Denna tvåspråkiga bok presenterar den estlandssvenska byn Spithamn med fokus på etnografi och kulturhistoria. En by vars säregna lokala kultur och livsstil dog ut vid evakueringen av byborna till Sverige- Under sovjettiden dominerades byn av krigsmakten (kustbevakning och flygvärn), kolchosen krympte ihop och byn förtvinade.

Boken är inbunden, med 216 sidor med 133 illustrationer, varav 22 är fyrfärgstryck, tvåspråkig på estniska och svenska

Boken kan beställas från SOV till ett pris av 250:- plus porto 89:-

Beställ här >>>

På Strövtåg i Aiboland

Estlandssvensk kultur är vad den nya reportageboken På strövtåg i Aiboland handlar om. Förra veckan var dess författare Mikael Sjövall och Estlandssvenskarnas kulturförvaltnings ordförande och Aibolands museiedirektör Ülo Kalm i Mariehamn för att marknadsföra den. Cecilia Ekströmer träffade dom på ett något bullrigt Park hotell, för att allra först fråga Mikael Sjövall hur själva idén till boken föddes.

Lyssna på intervjun i Ålands radio >>>

På strövtåg i Aiboland

Aiboland_kansi-2.jpgSkribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger har de senaste två åren dokumenterat den estlandssvenska kulturen genom att intervjua och fotografera estlandssvenskar i förskingringen. Resultatet är en reportagebok som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Den estniska verkligheten kompletteras med avstickare till Gammalsvenskby i Ukraina samt Stockholm och Gräsö i Sverige. Boken är en värdefull dokumentation av den estlandssvenska kulturens olika skepnader och Sjövall sätter fingret på den ömma punkten: "utrotningshotade kulturer och språk behöver institutioner såsom skolor och daghem för att överleva, annars förskjuts språket från den offentliga sfären till den privata. Och om svenskan blir en privat fråga i stället för en kollektiv angelägenhet i Estland så kommer den estlandssvenska kulturen att sakta men säkert att försvinna."

Boken kan beställas här >>>

På strövtåg i Aiboland

En reportagebok om svenskbygderna i Estland

Text: Mikael Sjövall

Foto: Patrik Rastenberger

Utgivare: SOV

212 sidor, fyrfärgstryck, boken innehåller över 70 fotografier

Medlem i SOV 200 SEK + porto. Övriga 250 SEK + porto
   

Kalendariet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i svenskbygden och bland estlandssvenskarna i

Sverige och Estland genom att då och då titta in på SOVs kalendarium >>>

 


© MH 2009 | Roslagsgatan 57 ½ tr. ned, 113 54 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org