banner_6.jpg
 
 

Arkivgruppen

Arkivgruppens främsta uppgift är att samla in föremål, fotografier och alla slags dokument som rör estlandssvenskarnas, dessa katalogiseras och bevaras för eftervärlden. I arkivet finns en stor fotosamling insamlade och fotograferade för eftervälden. Här kan du kanske hitta ditt eller dina släktingars konfirmatonskort eller klassfoton. Här finns också foton på hur livet kunde gestalta sig från slutet av 1800-talet till avflyttningen 1944.

Här finns också textiler, hembygdsdräkter och andra föremål i original medtagna till Sverige före eller under överflyttningen. Kassettbandsinspelningar, videoinspelningar, filmen som togs under överlyttningen med "Juhan" och många, många fler unika dokument.

Du kan läsa Kustbons alla utgåvor från starten 1918.

Här finns ett bibliotek som innehåller ca 500 böcker. Det är huvudsakligen böcker med anknytning till Estlands svenskbygder och/eller estlandssvenskar; både faktaböcker och skönlitterära böcker, såväl prosa som poesi. Det finns även en del böcker som rent generellt behandlar Estlands historia, etnologi, språk och samhällsskick.

Det går bra att ta del av biblioteket, sitta och läsa i stora salen, de flesta böcker kan man få låna med sig hem.

I SOVs arkiv kan man också släktforska. Det finns kyrkoböcker i microfilms/fichformat att sitta och forska i, bl a från Nuckö och Ormsö församlingar. Dock ej för hemlån. Tid bör bokas i förväg.

Gör ett besök SOVs expedition på onsdagar när arkivgruppen träffas, mellan klockan 10.00 - 14.00, då finns det alltid någon som kan visa arkivet och hjälpa dig. 

För närvarande består Arkivgruppen av: Sammankallande och representant i SOVs styrelse, Margareta  Hammerman  Ormsö, Lennart Marks Odensholm, Tage Hammerman  Ormsö, Lena Weesar Ormsö,  Bo Nyman Ormsö, Monica Ahlström Ormsö, Leif Strömfelt Runö, Anna-Greta Ter Borch Runö, Inger Söderlund Rickul, Gun Pella, Korkis/ Rågöarna..

Vill du vara med och representera din egen "hemort" och göra en insats för bevarandet av den Estlandssvenska kulturen genom att verka tillsammans med oss andra i arkivgruppen är du välkommen att höra av dig.

E-post till Arkivgruppen arkivgruppen@estlandssvenskarna.org

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org