banner_6.jpg
 
 

SOV:s hembygdsdag 2009

Poehlboken.jpgFöredrag om mannen bakom estlandssvenskarnas organisering

Hur stor roll kan en människa spela i historien? När SOV:s tidigare ordförande Sven Salin berättade om Hans Pöhl på estlandssvenskarnas traditionella hembygdsdag blev det en mycket kontrafaktisk skrivning.

I vinter får Hans Pöhl (1876-1930) en egen bok, och Sven Salin gav en liten försmak om en märkvärdig man.

Hans Pöhl föddes i en fattig familj i Nuckö socken. Farfadern hade förlorat familjens gård och familjen fick därför tjäna på godset. Men torparsonen Hans Pöhl blev till slut minister i Estniska republikens regering. På vägen hann han arbeta som lärare, grunda både en nykterhetsrörelse och lånebibliotek och han skötte sjömanshemmet i Reval.

Sven funderade litet på hur Pöhls stora intresse för den estlandssvenska kulturen uppstod. Han föddes i den del av Nuckö där svenska språket hotades av estnisk inflyttning, men intresset kan också ha fötts på kurser på folkhögskolor i Sverige. Där fick Pöhl vänner, som senare hjälpte honom med finansiering av flera estlandssvenska projekt.

Hans politiska insats gick till stor del ut på att skydda den svenska minoritetens intressen, vilket kröntes med minoritetslagen, som 1925 gjorde Estland till dåtidens förmodligen generösaste land. Bland annat arbetade han för att de gods i svenskbygderna, som styckades upp efter första världskriget, skulle fördelas bland landlösa estlandssvenskar. Men hans försök att skaffa politiska vänner kritiserades också bland svenskarna. Att alliera sig med tyskarna för att vinna riksdagsmandat var inte populärt, inte heller att samarbeta med Kristliga folkpartiet, som bland annat drev igenom och vann en folkomröstning om kristendomsundervisning i folkskolorna. Estlandssvenskarna var ju sällsynt splittrade mellan olika trosriktningar.

Hans Pöhl dog 1930. Hans klassresa fullföljdes av de båda sönerna Hjalmar och Ivar, som båda läste till präster, en av de längsta utbildningarna som gick att få på universitetsnivå vid den här tiden. Sven Salin kunde inte undgå att fråga om Hans Pöhl inte var alltför framgångsrik. De estlandssvenska ungdomar, som gick i de folkskolor, folkhögskola och gymnasium, som SOV grundade, kanske inte skulle ha återvänt till hembygden efter genomförda studier utan fortsatt till Tallinn, Dorpat, Finland eller Sverige.

Föredraget gav aptit för den kommande boken om Hans Pöhl.

Mattias Reinholdson


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org