banner_6.jpg
 
 

Marju_ormsobarn.jpg

Hembygdsföreningarna

När det åter blev möjligt att återvända till Estland och att återfå sin mark och annan egendom, organiserade sig estlandssvenskarna i hembygdsföreningar och för att kunna hanterade gemensamma lokala intressen när det gällde markåterlämning och andra därtill hörande frågor.

I början på 1990-talet bildades de flesta hembygdsföreningarna utom för Runö som redan tidigare hade bildat en förening. SOV har ett nära samarbete med de olika hembygdsföreningarna och de flesta bygderna är respresenterade i SOVs styrelse.

Nargöföreningen

Rågöföreningen

Odensholm

Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Ormsö Hembygdsförening

Runöföreningen

Föreningen Svenskbyborna

Andra estlandssvenska föreningar

Ormsö kyrka


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org