banner_6.jpg
 
 

Svenskbybornas-historia.jpg

Historiska-handlingar-Joergen-Hedman.jpg

Ormsoeboken.jpg

Nargoeboken.jpgRaagoe-600-aar.jpg

Här kan du beställa böcker från SOV

Efter bokpresentationen nedan finns beställningsformuläret.

Hela boklistan med öviga böcker som finns till försäljning finns här >>> 

Vid beställning av böcker som inte finns med nedan beställes de genom att skicka ett mail till bokbestallningar@estlandssvenskarna.org

Svenskbybornas ödesår 1939 -1945 NY!

Svenskbybornas historia som sådan är fascinerande och vilken period av denna lilla folkgrupps öden man än granskar finner man händelser och öden som etsar sig fast i betraktarens minne.

Invånarna i Gammalsvenskby drabbades i tur och ordning av utrensningar, inkallelser till de båda makternas arméer, en hårdhänt ockupation, en tvångsförflyttning. En panikartad flykt och slutligen också av deportationer till arbetsläger.

Denna bok är baserad på utsagor av dem som själva var med och dessa vittnens röster väger tungt. Det är på tiden att alla tar del av deras berättelser.

Förattare Jörgen Hedman

Pris 250:- Porto 59:- inom Sverige!

Historiska handlingar rörande Dagösvenskarna och Svenskbyborna NY!

Dagösvenskarna och deras ättlingar på Dagö, på Ormsö och i Gammalsvenskby delar en historia som kantas av konflikter och rena övergrepp. Denna bok med sina 91 dokumnet är tillägnad till minnet av dem som utkämpat dessa strider för att deras efterkommande skulle få ett bättre liv.

Jörgen Hedman

Boken innehåller handlingar och urkunder rörande Dagösvenskarnas och Svenskbybornas historia från 1228 - 1840, samlade och översatta till dagens svenska av författaren Jörgen Hedman.

Mycket intressanta dokumument som nu har blivit tilgängliga och läsbara på nutidssvenska. Skrifter och dokument från 1600-1700 talen som annars inte är så lätta att ta sig igenom.

Boken sista kapitel innehåller kontraktet och en förteckning över de bönder som överflyttat från Kertell till Ormsö 1811.

Läsvärd!

Pris 200:- Porto 79:- + porto + emballage inom Sverige!

Ormsö NY!

Ny bok om Ormsö med flera författare för utom redaktören Margareta Hammerman, bl a Toivo Tomingas, Ants Varblane och Elvi Benno som bodde på Ormsö under Sovjettiden och fortfarande bor på Ormsö, Toivo Tomingas bor i Hapsal. Toivo berättar om pappans arbete på fiskekolshosen, Ants om hur det vara att komma till Ormsö som ung jägmästare och Elvi hur det var att att börja skolan i Hullo. Boken innehåller Anders Stenholms presentation av Ormsö ur Kustbons serie Bygdens ansikte från 1967, en kort historik om kyrkan och återinvigningen 1990 skriven till 20-årsjubileumet 2010 av Sven Salin.

Utgiven av Estlandsvenskarnas kulturförvaltning.

Pris 90:- + porto + emballage inom Sverige 40:-

Finns utgiven i en estnisk version till samma pris som ovan. Ange i meddelandefältet om en estnisk version önskas.

Nargö NY!                                      

Författad av Margit Rosen Norlin, född på Narhgö och författare till flera böcker om Nargö.

I denna finns den äldsta historien och 1700 -och 1800-talet. Republiken Estland 1900-1939, krigsåren 1939-1944, Efte frigörelsen och Narö idag samt en beskrivninga av byarna och de olika bo- eller husmärkena.

Utgiven av Estlandsvenskarnas kulturförvaltning.

Pris 90:- + porto + emballage inom Sverige 40:-

Finns utgiven i en estnisk version till samma pris som ovan. Ange i meddelandefältet om en estnisk version önskas.

Rågösvenskarnas 600 år NY!

Ny bok/häfte om Rågösvenskarnas 600 år. Författare är Arnold Lindgen född på Stora Rågö. Fakta och berättelser om Stora och Lilla Rågö från begynnelsen till nutid. Många bilder.

Utgiven av Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn och Sverigekontakt.

Pris 90:- + porto + emballage inom Sverige 40:-

Finns utgiven i en estnisk version till samma pris som ovan. Ange i meddelandefältet om en estnisk version önskas.

Raagoe-600-aar.jpg

Speglar i minnenas hus

Är en estlandssvensk diktantolog, den hittills enda i sitt slag.

Dikternas speglar ett folks öden under nästabn ett helt århundrade. Alltifrån sekelskiftet fram till andra världskriget kämpade den estlandssvenska folkgruppen under goda och onda år för rätten till sin egen historia, sin nedärvda kultur och sitt svenska språk.. Diktningen gav uttryck för gruppens liv i vardagen och helg, för dess drömmar oich förhoppningar i ett utomsvenskt land.

Så skriver Einar Hamberg på bokens på baksidan.

Utgiven av SONG 1990. (Svenska Odlingens Nya Generation)

Pris 50:- + porto + emballage inom Sverige 60:-

DVD-ES-publikationer-2.jpg

Kustbon 1918-2000 samlade på en och samma DVD

Här har SOV:s arkivgrupp samlat alla Kustbons alla utgåvor från 1918 till år 2000. DVD:n innehåller även de publikationer som ockupationsmakterna, efter ha förbjudit Kustbons utgivning, gav ut istället under åren 1940-1944.

DVD nr 5  innehåller:

Kustbon 1918-1940

(Utgivningsort Reval)

Kustbon 1944-2000

(Utgivningsort Stockholm).

Här ingår också specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard. Endast ett nr utkom.)

Innehållet på DVD:n är sökbart. Gör så här: Öppna Acrobat - välj Redigera - längst ner finns Avancerad sökning  - leta upp mappen och skriv in vad du söker efter. Man kan söka i det enskilda dokumentet eller i hela mappen.

Pris för medlem i SOV 150:- + porto + emballage inom Sverige 18:-

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 150:- + porto 18:-  
Porto till utlandet är 57:-

Omslaget-till-DVD-fodralet-E-S-publikationer-NR-6.jpg

DVD nr 6 innehåller fortsättningen på DVD nr 5.

Kustbons alla utgåvor från 2001 t.om. 2017 (Utgivningsort Stockholm)

Nya Kustbon april 1935 -dec 1936 (Utgivningsort Tallinn)

Det enstaka numret från 1943

Lärarförbundet i Estlands minnesskrift 1918-1928. En förteckning över alla skolor i svenskbygden och lärarna på respektive skola under 10 år. (Utgivningsort Tallinn)

Ronor från 1988 -1996. Samtliga nummer av tidningen som gavs ut av SESK Samfundet för Estlandssvensk kultur. (Utgivningsort Tallinn)

SOV:s första protokollsbok under 20 år. Med det första protokollet från 1907!!! Därefter kommer protokollet från konstituerande mötet den 24 februari 1909 på Bysholm och fram till sommaren 1918.

SOV:s stadgar på estniska vilka registrerades först 1919 i Tallinn.

Pris för medlem i SOV 150:- + porto + emballage inom Sverige 18:-

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 150:- + porto 18:-  Porto till utlandet är 57:-

Innehållet på DVD:n är sökbart. Här finns Manual hur man söker i mappar på DVD:erna eller usb-minnet. >>>

usb_minnet.PNG

USB minne med innehållet i de två DVD:erna 5 och 6

Pris för medlem 360:- + porto 18

Pris icke medlem 400:- plus porto 18:-

Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön.
Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-45

Boken innehåller 111 unika berättelser från 119 båtlags flykt över Östersjön, nedtecknade en kort tid efter ankomsten till Sverige samt berättelser från överflyttningarna med S/S Odin och M/S Juhan. Dessa berättelser, inlämnade med löfte om hemlighållande och sekretess, ges nu ut av Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner till minne av flykten från hembygden för 70 år sedan.

Bokens huvudkapitel är skrivet av Viktor Aman. I det skildrar han sinnestämningen hos befolkningen i Estlands svenskbygd och sammanfattar mycket av dåtidens tankar i frågan – stanna kvar eller rymma till Sverige?

Boken innehåller även den namnförteckning som upprättades vid ankomsten till Sverige, innehållande cirka 7 000 estlandssvenskars namn med födelsedata, ort och ankomstdag till Sverige.

Pris för medlem i SOV och någon av hembygdsföreningarna: 200:- porto + emballage inom Sverige :-

Pris för icke medlemmar i SOV och hembygdsföreningarna: 300:-  + porto 99:-       
Portokostnaden till utlandet är högre.

Svenske-kungen-2.jpg

Svenske kungens vita skepp - det äventyrliga spelet om estlandssvenskarna

av Carl Mothander

 

Boken behandlar ett stort antal temata kring estlandssvenskarnas önskan, att inför hotet om en förnyad sovjetisk ockupation få komma till Sverige. Innehållet är tyvärr lika aktuellt idag som tidigare och då inte minst hur olika ideologier med världshärskarambitioner berövar folk såväl frihet som levebröd, så att flykten till sist blev det enda återstående alternativet. Intressant och högaktuellt är även skildringen av lidanden och propagandakrig på det ukrainska området, där boken förhoppningsvis skulle kunna få bidra till att öppna någons ögon för propagandans stora fara och bidra till en strävan att istället försöka ta reda på hur det verkligen förhåller sig för att inte omedvetet låta sig påverkas i ena eller andra riktningen, där åsikt föregår insikt.

Först och främst är det dock människoskildringarna från krigets virrvarr som gör boken läsvärd och betydelsefull som en påminnelse om att vi alla och alltid har möjlighet att göra vår nästa gott eller ont, så om bokutgivningen kunde få bidra till att någon vill ställa sig i det godas tjänst har nyutgåvan inte varit förgäves.

Kyrkoherde Patrik Göransson

Utgivare: Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn

Pris för medlem i SOV 200:- + porto + emballage 60:- inom Sverige

Pris för icke medlemmar i SOV eller hembygdföreningarna: 250:- + porto 60:- inom   Sverige.
Portokostnaden till utlandet är högre. T.ex Finland tillägg 99:-

Stenarna_hade-_namn.jpg

Stenarna hade namn

Handlingen utspelar sig i Hapsal, Rickull och Roslep. De båda kusinerna Jola och IngaXenia åker tillbaka till sin barndoms by i Rickull som de lämnade som barn. Andra världskriget tvingade deras familjer över Östersjön till Sverige för att undgå deportationer och krigsmobilisering.

Kusinerna möter skattjägaren Bogdanov i kampen om ett ryskt silverkors och de blir indragna i stölden av det gamla kyrksilvret som nyligen återlämnats från sitt sjuttioåriga förvar i Stockholm.

Boken är en roman med stora delar av berättelsen som självupplevd och en flyktberättelse sjuttio år senare, inte bara resan undan krig och hot, utan också saknaden av det man lämnat.

Författare Elna Lindbom är född 1935.

Bor i Ljungsbro utanför Lindköping

Pris för medlem i SOV och hembygdsföreningarna: 180:-  + porto 60:- i Sverige

Icke medlemmar hänvisar vi till www.bokus.com

Estlands-geografi.jpg

Estlands Geografi

Detta är en nyutgåva av den lärobok i Estlands geografi som gavs ut för de svenska skolorna

1923. Den är numera en verklig raritet som det är svårt att få tag i, varför en nyutgåva kan tänkas finna läsare som är intresserade både av landets geografi och av vilka namn som använts mera allmänt i skolornas svenskundervisning, som med skäl kan anses visa på en strävan till standardisering, samtidigt som man här finner en god blandning av estniska, tyska och ryska namnformer förutom de rent svenskspråkiga geografiska benämningarna.

Nyutgåvan omfattar endast de kapitel som behandlar Estland, då det finns gott om såväl historiska som nutida böcker om grannländerna på svenska. Häftet sammanställdes och översattes från estniska till svenska av dåvarande kontraktsprosten Nils Linderstam, som var kyrkoherde i S:t Mikaels församling i Tallinn 1919-1923.

 Häftad, format A5. 48 sidor. Endast text.

 Pris för medlem i SOV och hembygdsföreningarna: 25:-  + porto 40:-

 Pris för icke medlemmar i SOV: 30:- + porto 40:-

Aiboland_kansi.jpg

På strövtåg i Aiboland

Skribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger har de senaste två åren dokumenterat den estlandssvenska kulturen genom att intervjua och fotografera estlandssvenskar i förskingringen. Resultatet är en reportagebok som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Den estniska verkligheten kompletteras med avstickare till Gammalsvenskby i Ukraina samt Stockholm och Gräsö i Sverige. Boken är en värdefull dokumentation av den estlandssvenska kulturens olika skepnader och Sjövall sätter fingret på den ömma punkten: "utrotningshotade kulturer och språk behöver institutioner såsom skolor och daghem för att överleva, annars förskjuts språket från den offentliga sfären till den privata. Och om svenskan blir en privat fråga i stället för en kollektiv angelägenhet i Estland så kommer den estlandssvenska kulturen att sakta men säkert att försvinna."

Pris 200:-  + porto 79:- i Sverige

Denna bok finns att köpa på Aibolands museum, Hembygdsgården på Ormsö och i Finland

Poehlboken.jpg

Hans Pöhl – estlandssvenskarnas hövding 

Detta är den första heltäckande biografin över Hans Pöhl (1876 – 1930), estlandssvenskarnas främsta företrädare och ledare.

Hans Pöhl ägnade hela sitt liv åt kampen för svenskheten i Estland, den svenska kulturen och det svenska språket. Under hans ledning grundades en svensk bildningsförening, Svenska Odlingens Vänner, ett tjugotal folkskolor, en svensk folkhögskola, ett svenskspråkigt gymnasium och ett politiskt parti, Svenska Folkförbundet, samt tidskriften Kustbon.

Hans Pöhl avancerade längre än någon annan estlandssvensk före och efter honom. Han var den svenska minoritetens folkminister i den estniska temporära regeringen 1918-1919. Han var ledamot i åtskilliga politiska kommittéer, i den konstituerande församlingen och riksdagsman i tre riksdagar. Under 1920-talet var Hans Pöhl ordförande i alla viktiga estlandssvenska organisationer, Svenska Odlingens Vänner, Svenska Folkförbundet, Svenska Lärarförbundet och kyrkorådet i S:t Mikaels församling. Boken är en populär- historisk framställning, som vänder sig till en bred allmänhet, som är intresserad av estlandssvenskarnas historia och kultur.

Pris för medlem i SOV och någon av hembygdsföreningarna: 200:- porto + emballage inom Sverige 79:- Pris för icke medlemmar:  250:- porto + emballage för Sverige 79:-Portokostnaden till utlandet är högre.

estlandssvenskardel4.jpg

En bok om Estlands svenskar del 4

En kulturhistorisk översikt, av Viktor Aman i redaktionen ingick  Edvin Lagman och Elmar Nyman.

Denna fjärde del av samlingsverket En bok om Estlands svenskar skildrar uttömmande det estlandssvenska samhället från början av dess reformperiod på 1800-tlet fram till början av dess upplösning och utgör sålunda  det viktiga komplement till de andra tre delarna.

Pris 200:- plus porto + emballage inom Sverige 105:-

Portokostnaden till utlandet är högre.

bok-Mothanders-baroner-2.jpg

Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland

Nytryck av den tidigare svenska versionen. Den nya utgåvan har kompletterats dels med ett fylligt och informativt förord av Torkel Jansson, professor i historia vid Uppsala universitet, hans förord placerar läsaren i dåtidens Estland och adelns liv och leverne som inte fann sitt motstycke någon annanstans, dels med samtida foton från högborgerliga hem i Tallinn. Originalet av major Carl Mothander skrevs redan på 1940-talet och utkom 1943.

Författare: Carl Mothander

Utgivare: Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn

Pris för medlem i SOV 220:- + porto + emballage 79:- inom Sverige

Pris för icke medlemmar i SOV eller någon av hembygdsföreningarna: 280:- + porto och emballage 79:- inom Sverige.

Portokostnaden till utlandet är högre. T.ex Finland tillägg 40:-

Spithamnboken_1.jpg

Spitham Küla mis meeles  / En by att minnas

Författare och utgivare: Juta Holst

Denna tvåspråkiga bok presenterar den estlandssvenska byn Spithamn med fokus på etnografi och kulturhistoria. En by vars säregna lokala kultur och livsstil dog ut vid evakueringen av byborna till Sverige- Under sovjettiden dominerades byn av krigsmakten (kustbevakning och flygvärn), kolchosen krympte ihop och byn förtvinade.

Boken är inbunden,  med 216 sidor med 133 illustrationer, varav 22 är fyrfärgstryck.

Pris för medlem i SOV eller i någon av de estlandssvenska hembygdsföreningarna:
250:-  plus porto för Sverige  105:-

Portokostnaden till utlandet är högre. T.ex Finland 189:-

Inbetalningskort läggs i bokpaketet. Notera i meddelandefältet om faktura önskas.

Vi skickar böckerna så fort vi kan, dock senast onsdagen efter beställningen.

När vi fått din beställning skickar vi ett bekräftelsemail att din beställning har gått fram.

Namn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
Land*
Mobil*
Telefon
E-post*
Meddelande till SOV
   
Jag beställer:  
   
Alla
Svenskbybornas ödesår 1939-1945 (250 SEK+59 porto)
   
Alla
Dagösvenskarna (200 SEK+79 porto)
   
Alla
Ormsöboken (90 SEK+59 porto)
   
Alla
Nargöboken (90 SEK+59 porto)
   
Alla
Rågösvenskarnas 600 år (90 SEK+59 porto)
   
Alla
Speglar i minnenas hus (50 SEK+60 porto)
   
Medlem
DVD Estlandssvenska publikationer DVD 5 (150 SEK+18 porto)
Ej medlem
DVD Estlandssvenska publikationer (150 SEK+18 porto)
   
Medlem
DVD Estlandssvenska publikationer DVD 6 (150 SEK+18 porto)
Ej medlem
DVD Estlandssvenska publikationer (150 SEK+18 porto)
   
Medlem
USB Estlandssvenska publikationer USB (360 SEK+18 porto)
Ej medlem
USB Estlandssvenska publikationer (400 SEK+18 porto)
   
Medlem
Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön (200 SEK+99 porto)
Ej medlem
Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön (300 SEK+99 porto)
   
Medlem
Svenske kungens vita skepp (200 SEK+59 porto)
Ej medlem
Svenske kungens vita skepp (250 SEK+59 porto)
   
Alla
Stenarna hade namn (180 SEK+59 porto)
   
Medlem
Estlands geografi (25 SEK+36 porto)
Ej medlem
Estlands geograf (30 SEK+36 porto)
   
Alla
På stövtåg i Aiboland (200 SEK+79 porto)
   
Medlem
Hans Pöhl (200 SEK+79 porto)
Ej medlem
Hans Pöhl (250 SEK+79 porto)
   
Alla
En bok om Estlands svenskar del 4 (200 SEK+105 porto)
   
Medlem
Baroner, bönder och bolsjeviker (220 SEK+79 porto)
Ej medlem
Baroner, bönder och bolsjeviker (270 SEK+79 porto)
   
Alla
Spitham en by att minnas (250 SEK+105 porto)
   
Jag/Vi  är medlemmar i  
 
 
 
 
 
 
   
SOVs nyhetsbrev
 
 
 
Summa:
Att betala:
 
 
 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org