banner_6.jpg
 
 

"En fantastisk svensk historia"

– Framförallt är det ett bidrag till historieskrivningen, säger utrikesminister Carl Bildt på telefon till Studio Ett.

-- Ja, det är en fantastisk historia, det vet vi nu, men det visste vi absolut inte då. Då var det bara jag och min medarbetare Lars Fredén som satt i Baltikum. Vi var tagna av det baltiska folkets vilja att bli fria, berättar Dag Sebastian Ahlander, konsul i Leningrad och ansvarig för de baltiska staterna då.

– Vi märkte att det var en stor skillnad på fältet i Baltikum mot den uppfattning som fanns hemma i Sverige, fortsätter han.

Läs mer och lyssna på Studio Ett >>>


UD släpper hemligstämplade rapporter

Det har gått två decennier sedan Estland, Lettland och Litauen återigen blev självständiga stater. Idag (17 februari) offentliggör UD en stor mängd hittills hemliga diplomatrapporter från den dramatiska tiden kring Sovjetunionens fall. Ett sätt att bidra till historieskrivningen, menar utrikesminister Carl Bildt.


Under torsdagskvällen hålls ett seminarium på Utrikespolitiska institutet där offentliggörandet av dokumenten uppmärksammas och delar av dem presenteras. På seminariet medverkar utrikesminister Carl Bildt och tre ambassadörer som var verksamma under åren kring Sovjets fall.

"Det är ett unikt material och ett unikt beslut. Dokumenten ger en unik insyn i hur vår utrikesförvaltning kan fungera när den är som allra bäst," säger utrikesminister Carl Bildt om lyftandet av hemligstämpeln.

Syftet med offentliggörandet, sammanlagt 400 sidor av diplomatisk rapportering, är att uppmärksamma en historiskt viktig tid ur ett svenskt perspektiv. Rapporterna ger en bild av hur Sverige reagerade på de händelseförlopp som ledde fram till Sovjetunionens fall och frigörelsen av de Baltiska staterna.

Genom att släppa ambassadrapporterna får den som vill också en inblick i hur klimatet och arbetssituationen såg ut för svenska diplomater som var verksamma i regionen under den här tiden.


Rapporterna finns att läsa via www.ud.se eller direktlänken nedan

http://www.issuu.com/utrikesdepartementet klicka på "Documents 91" i högerspalten. På sidan 5 finns att läsa den intressanta sammanfattningen "Ett imperium imploderar"


President Ilves besökte Sverigesterna och estlandssvenskarna på Eesti Maja i Stockholm under statsbesöket

Tre-med-Ilves.jpg

På mottagningen den  18 januari för President  Toomas  Hendrik  Ilves  och  fru  Evelin Ilves på Eesti Maja i Stockholm, uttalade Sven Salin ett stort tack till presidentparet för deras besök på Ormsö i somras i samband med 20-årsjubileet av återinvigningen av Ormsö kyrka. Han framförde även ett stort tack till Estland från alla estlandssvenskar för de liberala och generösa lagarna för minoriteterna som har gett oss, som bor i Sverige, möjlighet att att rösta för och vara medlemmar i den kulturella självförvaltningen för den svenska minoriteten i Estland. En av de som arbetade mycket hårt för att dessa lagars tillkomst i den första konstitutionen på av det fria Estland på 1920-talet var en estlandssvensk, Hans Pöhl. Talet hölls på engelska och kan läsas i sin helhet här >>>

Fler bilder från mottagningen finns här >>>

Läs mer om statsbesöket

Läs Carl Bildts blogg >>>

UD:s blogg >>>

Sveriges Radios intervju men presidenten i Vällingby >>>


Estlandssvenskarna är representerade vid statsbesöket

Aibolands museidirektör och Kulturrådets ordförande, Ülo Kalm ingår i den officiella delegationen som medföljer president Toomas Hendrik Ilves vid statsbesöket den 18-20 januari.

I delegationen på 75 personer, ingår förutom den officiella delegationen även 36 personer från näringslivet och en stor grupp journalister som ska bevaka de olika besöken i programmet.

En mottagningen på Eesti Maja hålls på tisdag eftermiddag då även SOV och hembygdsföreningarnas ordföranden är inbjudna.


Det nya året inleds med statsbesök från Estland den 18-20 januari

     

Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlägger statsbesök i Sverige 18-20 januari 2011 på inbjudan av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf. Presidenten åtföljs av sin maka Evelin Ilves.

Presidentparet-Ilves_2.jpg

Fotot är taget vid presidentparets besök på Ormsö i somras i samband med jubileumsfirandet och Olofsdagen. Foto M. Hammerman.

Sveriges förbindelser med Estland (informationen är hämtad från UD hemsida)

Relationerna mellan Sverige och Estland är utmärkta och täta på alla nivåer, och ett nära samarbete sker på många områden, både bilateralt och nordisk-baltiskt. Över 1 500 svenskrelaterade företag är aktiva i Estland och Sverige (40 procent) står tillsammans med Finland (22 procent) för merparten av de utländska direktinvesteringarna. Sverige är Estlands tredje största handelspartner.

Sverige är representerat i Estland med ambassad i Tallinn, två honorärkonsulat i Narva och Tartu samt Sveriges Exportråd i Tallinn. Estland är representerat med ambassad i Stockholm samt med sex honorärkonsulat i Göteborg, Eskilstuna, Visby, Malmö, Karlstad och Karlskrona. Dessutom finns också sverigeesternas och estlandssvenskarnas intresseorganisationer med centrum i Estniska huset (Eesti Maja) på Wallingatan i Stockholm.

Kort historisk bakgrund

Estland blev självständigt 1918. 1939 hade landet nått en levnadsnivå jämförbar med Finlands och Sveriges. 1940 ockuperades landet av Sovjetunionen, 1941 av Nazityskland och 1944-1991 på nytt av Sovjetunionen. Estlands moderna historia är mot denna bakgrund på många sätt levande och aktuell fortfarande i dag. I landets äldre historia finns mycket som knyter an till Sverige och svensk historia, inte minst från perioden 1561-1710 då Estland tillhörde Sverige, en epok som har ett för många svenskar oväntat gott rykte i Estland. Under 1900-talet har inte minst den stora flyktingvågen av 25 000 ester och 7 000 estlandssvenskar till Sverige 1944 skapat särskilda band mellan våra länder.       


Julklappar till Aibolands museum, Stora Rågö och Odensholm

 

Aibolands Museum har fått ett bidrag från Gustaf VI Adolfs fond på 300 000 sek

för att kunna friköpa museets fastighet.

Stora Rågö föreningen har fått 100 000 ur samma fond för konservering och bevarandet av kapellruinen på ön.

Odensholms föreningen har fått 100 000 till bevarandet av Jesuskapellet på ön.

 

Vi vill härmed tacka och uttrycka vår stora glädje över det betydelsefulla bidraget och samtidigt önska Kung Carl XVI Gustaf och hans familj en riktigt God Jul!

                                               

Ülo Kalm vald till ny ordförande i Kulturrådet

Kulturrådet hade sitt första möte i Tallinn den 10 december  för att välja ordförande och styrelse för kommande mandatperiod; 2011-2014.

Med överväldigande majoritet valdes Ülo Kalm till Kulturrådets ordförande. Till vice ordförande valdes Sven Salin.

En ny styrelse för samma mandatperiod valdes samtidigt:

Ordförande Ülo Kalm

Vice ordförande Margareta Hammerman

Ledamöter Jana Stahl, Uile Kärk Remes och Kai Tennisberg

Ett stort tack till den avgående styrelsen och dess ordförande för deras arbete under de tre första verksamhetsåren av Kulturrådet.

Kulturradet2011.jpg

Stående från vänster: Jonne Berggren, Kai Tennisberg, Kalev Kukk, Uile Kärk Remes, Christer Widgren, Jana Stahl, Birgit Eldh, Eve Streng, Valdek Slet, Raul Targama, Bo Stenholm, Ülo Kalm

Sittande: Margareta Hammerman, Maria Gilbert, Sven Salin.

Saknas på bilden gör Sofia Joons, Neeme Kari, Gun Pella, Elna Siimberg, Mart Laidmets, Lars Rönnberg


Estlandssvenskarnas Traditionella Hembygdsdag firades lördagen den 25 september på Eesti Maja i Stockholm.

SOVs ordförande Lars Rönnberg hälsade alla välkomna.

Läs mer om hembygdsdagen >>>

100925-Peeter-och-Piia-Paemurru-1.JPG

Våra estlandsssvenska artister från S:t Mikael i Tallinn Peeter Paemurro på cello, Piia Paemurro på piano och sång av Geraldine Casanova underhöll med fin musik av Mozart, Tchaikovskij och Cyrillus Kreek.

100925-Chansoner-med-Geraldine-Casanova-och-Piia-Paemurru-2.JPG

Geraldine Casanova (blivande svärdotter till Karin Berg) sjöng franska chansoner bl.a. Edith Piaf sånger.

100925-Sven-Salin-och-Hans-Poehl-1.JPG

Sven Salin (bilden) och Bo Nyman presenterade boken om "Hans Pöhl - Estlandssvenskarnas store hövding" . Boken är planerad att komma ut till jul.

Dagen avslutades med pålysningar och "Modersmålets sång"


mementomedskivan-kopiera.png

Nu finns samtliga böcker som hittills är utgivna av Memento och Ockupationsmuseet i Tallinn i SOVs bilbliotek. En CD skiva med böckerna 1-7 finns för utlåning

Läs mer>>>


Se bilder från sommarens jubileumsfirande på Ormsö >>>


Beställ Jubileumsskriften Estlandssvenskarnas kulturförening
Svenska Odlingens Vänner 1909 - 2009
>>>

Läs om Svenska Odlingens verksamhet under hundra år, från svårigheterna att starta en kultur och bildningsförening för svenskarna i Estland till dagens förening, vars viktigaste uppgift är att bevara och sprida kännedom om folkgruppen estlandssvenskarna både i Sverige och Estland.


Bli medlem!

Som medlem får du möjlighet söka dina rötter, få kontakt med andra estlandssvenskar,  inbjudningar till föreningens aktiviteter som t ex. seminarier, kyrkodagen och hembygdsdagen. Du får ta del av SOVs arkiv, som är det enskilt största arkivet med material om estlandssvenskarna. Du får köpa böcker om estlandssvenskarna till medlemspris och du får rabatt på SiljaTallinks och BSLs biljettpriser. Dessutom ingår tidskriften Kustbon i medlemskapet. Genom ditt medlemskap stöder du samtidigt föreningens verksamhet, arkivet, utgivningen av Kustbon och föreningens samlingslokaler på Roslagsgatan.

Välkommen att bli medlem>>>

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org