banner_6.jpg
 
 

Minnestavlans svenska text

 sov_100_1.jpg

Minnestavlan uppsatt på resterna av det
hus som inrymde Kustbon redaktionm
SOVs kansli och Svenska folkkolan

 

Mellan de båda kyrkorna S:t Nikolai och S:t Mikael stod ända till mars 1944 en märklig medeltida huslänga, det s.k. Pastoratshuset. Den östra delen nyttjades av den tyska S:t Nikolai-församlingen ända till balttyskarnas uppbrott under andra världskriget. Den västra delen av längan var i S:t Mikaels församlingens bruk och hade inrymt bostäder för församlingens befattningshavare under århundraden. Estlandssvenskarnas bildningsförening Svenska Odlingens Vänner i Estland (instiftad 1909) fick 1917 äntligen tillstånd att öppna en privat svenskspråkig skola i Reval. Lokalfrågan löstes när S:t Mikaels kyrkoråd gick med på att hyra ut lokalerna i pastoratet till skolans huvudman, under förutsättning att föreningen stod för nödvändiga reparationer. Först 1927 var den omfattande renoveringen genomförd. Estlandssvenskarnas första sexklassiga folkskola blev äntligen bofast, och Svenska Odlingens Vänner fick utrymme för sitt kansli och ett litet lånebibliotek. Riddaregatan 3 blev också adressen för tidskriften Kustbons redaktion och för estlandssvenskarnas politiska organisation Svenska Folkförbundet i Estland. Svenska Odlingens Vänner förbjöds av den sovjetiska regimen i början på 1940-talet och Kustbon drogs in. Genom den sovjetryska terrorbombningen den 9 mars 1944, då en stor del av Estlands huvudstad förstördes, utplånades även huslängan på Riddaregatan 3-5. S:t Mikaels församling har nu återfått tomten och avser att åter uppföra en byggnad liknande den som stått här tidigare.

Minnestavlan avtäcktes den 21 juli 2009 i samband med firandet av SOV:s hundraårsjubileum.

Här finns texten på estniska och engelska i word >>>

Bild på Minnestavlan pdf >>>

 

 

Avtäckning av Minnestavlan i Tallinn den 21 juli 2009

Vid firandet av SOV 100 år avtäcktes en minnestavla i Tallinn. Den sattes upp på murresterna till det hus där Svenska folkskolan, SOVs kansli och Kustbons redaktion huserade i Tallinn fram till september 1944.

 

                                                                                             Upp                


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org