banner_6.jpg
 
 

kustbon_1-2009.gif

Ur Innehållsförteckningen

SOV:s bildarkiv nu på internet av Göte Brunberg

Om gamla fotografier av Hans Lepp

Har du också en "hundbild i ditt fotoarkiv av Peter Nylander

Båten viktig i svenskbygden av Peter Nylander Estlandssvenskarna "for dummies" av Mson 90 år sedan Dorpatfreden undertecknades av Mson Hans Pöhl blir bok. Intervju med Sven Salin

Stort gensvar på flyktartikeln i decembernumret av Peter Nylander

Estland idag av Kaire Reiljan

Handlingar till SOV:s årsmöte 17 april 2010 Kyrkodag med kyrkliga utblickar österut av Majlis Lindroos

Recension av Runös folkdräkter Kläderna visar upp... av Mson

Recension av Runös folkdräkter: Vacker bok som... av Jörgen Hedman

Disko och kärnvapenkrig av Peter Nylander

Kreek överbyggde kulturgräns av Mson

Troligen val i höst till Kulturråddet av Ingegerd Lindström

Svenskdagar tre år framåt

"fråm förr gånga"

Grattis, Rälby Smes Jonathan Lindström av Mson

Framsidan: Kvinnor på Runo rensar och lagar långrev vid ”mejo", jöboden vid Rings. Familjernas sjöbodar var ihopbyggda till en lång länga. Det farms en ”mejo” vid varje landstigningsplats på ön, vid Kuns, Rings och Pars. Foto: SOVs arkiv

Kustbon nr 1 2010

Ledaren av Lars Rönnberg

Jubileumsåret 2009 är avslutat. Kommer 2010 att bli ett grått och händelsefattigt år? Nej, under 2010 kommer vi att uppmärksamma ett annat jubileum: 20-årsminnet av återinvigningen av Ormsö kyrka och Baltic Star-resan. Olofsdagen är vanligtvis i första hand en angelägenhet för Ormsöborna. Men i år har Kulturrådet valt att förlägga Svenskdagen till Ormsö den 31 juli. Det går att det kommer att bli en unik manifestation av svenskheten i Estland med programpunkter som sträcker sig över fyra dagar. Den är unik på så sätt att evenemanget planeras och genomförs gemensamt av fem parter: Ormsö kommun, Ormsö församling, Vormsi Kodukandi Ühing, Ormsö hembygdsförening och Kulturrådet. Programmet är avsett att intressera inte bara nya och gamla ormsöbor utan också svenskar från andra delar av svenskbygden och andra estländare. Har du inte tidigare varit på Ormsö är detta ett utmärkt tillfälle att besöka ön under en eller flera av dessa dagar på ön.

Under året kommer också nyval att ske till Kulturrådet for den Svenska minoriteten. Mandatperioden för det första Kulturrådet avslutades under mars månad efter tre års arbete. Det har varit en lärorik tid. Intresset och stödet från de estländska myndigheterna har varit stort. Resultatet av den första mandatperioden kan vara svårt att mäta då det är första gången ett kulturråd verkat på detta sättet. Tiden fram till nyvalet till rådet, som beräknas ske under perioden oktober/november, måste vi använda till att finna kandidater till valet och diskutera hur vi bäst ska kunna utnyttja det nyvalda Kulturrådet för att stödja svenskheten och svenskbygden i Estland.

Fram till valet, eller åtminstone fram tills dess att vallängden fastställs, måste vi också alla bidra till att fler skrivs in i minoritetslängden så att den Svenska minoriteten stärks och kontinuiteten for svenskheten i Estlands garanteras. Jag uppmanar alla estlandssvenskar att stärka sina band med svenskbygden genom att ta ut beviset for ett estIändskt medborgarskap, ett pass, och skriva in sig och sina barn i minoritetslängden.

Våren är högsäsong för årsmöten i ideella föreningar, så också i de estlandssvenska föreningarna. Det är en tid för valberedningarna att finna och bevara de krafter som, bar upp funktionärsposterna inom våra föreningar. Det är ingen överraskning att samma person innehar förtroendeuppdrag inom flera föreningar. Våra resurser är begränsade. Inte bara när det gäller personer och kompetenser. Ekonomiskt är också våra resurser begränsade även om SOV:s verksamhet 2009 lämnar ett betryggande överskott för nästkommande år. På samma sätt som de estlandssvenska föreningarna delar på lokalen på Roslagsgatan i Stockholm, även om det är SOV som är hyresgäst gentemot husägaren, bör vi också dela på och så effektivt som möjligt utnyttja våra samlade resurser på bästa sätt. I vilka organisatoriska former detta ska ske är for tidigt att svara på. Det är kanske inte heller det viktigaste. Det viktigaste är att vi alla arbetar mot det gemensamma målet att bevara och vårda det estlandssvenska kulturarvet och slå vakt om och utveckla svenskheten i svenskbygden i Estland.

Denna fråga tror jag kommer att bli alltmer aktuell för de estlandssvenska föreningama inom den närmaste framtiden och jag kommer att ta upp ämnet till diskussion på de samarbetsmöten SOV har med de övriga estlandssvenska föreningarna. Jag hälsar alla nya och gamla medlemmar — och alla andra intresserade — till ett nytt verksamhetsår för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner.

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org