banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2010.jpg

Andrs Wikströms foto och fingeravtryck från fängelset i Tallinn tagna den 11 december 1940. I mars 1994 slutar spåren efter en ormsöbo med stor entreprenörsanda.

Ur innehållet:

Anders Wikström: Kungen av Ormsö av P Nylander

En försvunnen far

Förhören och NKVD:s slutsatser.

 

NKVD Akt No 562 Anders Wikström.

Ryssar flydde med ”Svealand” av Peter Nylander.

Recension: Hans Pöhl-boken, av Torkel Jansson

  

Läs gamla Kustbon på nätet av Mson

Rec: Runömålet i Nationalatlasen av Mson 

Folkvisor översatta till estniska

 

Rec: Oksanens Utrensning som teaterpjäs av Mson

Varför vi inte tycker om Sofi Oksanen av P-E Fyhr

Kulturrådet flyttar till S:t Mikaelav M. Hammerman

Debatt: Några tillrättalägganden av Sven Salin

 

Debatt: Egen lokal behövs av Ingegerd Lindström

Från fårr gånga av Mson

.

Handlingar till SOV:s årsmöte 7 maj 2011                sid 21-28

Två årsmöten anno 1936 av Mson.

150 år sedan klagomännens resa av Eva Sivertsdotter.

Donationer tryggar Aibolands museum av J Friberg.

Katarina Ahlberg 100 år av Peter Nylander

Valentin Borman: Kunde alltid hjälpa återvändande.

Linda Hagberg född Luther: Pistol gav ändrad resväg.

Armilde Marr: Beskjuten av ryska soldater vid flykten.

Mat med mersmak för Rickul/Nuckö av Mson.

Kustbon nr 1 2011

Ledaren

Vi baserar vår tideräkning inte bara på dagar, månader och år utan också ofta på hur lång tid det passerat sedan en viss händelse. Vi firar födelsedagar och årsdagar och allehanda jubileer. Från vår egen värld kan jag nämna att vi firade SOV:s 100-årsjubileum för två år sedan och med utgivningen av biografin över Hans Pöhl påminde vi att det passerat 80 år sedan han avled.

Under 2011 kommer vi att uppmärksamma att det nu gått 70 år sedan tiotusentals balter, estländare, estlandssvenskar deporterades österut sedan Sovjetunionen ockuperat Baltikum. Syftet med deportationerna var att eliminera allt och alla som kunde utgöra ett hot mot den sovjetiska ockupationen och de sovjetiska myndigheternas arbete att ta total kontroll över Estland. Efter deportationerna följde för många märkliga och iscensatta rättegångar. Eftersom Sovjetunionen var en byråkratisk diktatur där varje myndighets- och domstolsbeslut protokollförts och arkiverats har vi, sedan arkiven från Sovjettiden öppnats, kunnat få en inblick och kartlägga ödet för många av de deporterade.

I detta nummer finns en fascinerande berättelse om ett människoöde i deportationens tidevarv och värld. En berättelse om en av de många estlandssvenskar som deporterades av sovjetmakten under 1940-talet. Jag uppmanar er att läsa redaktörens spalt där han uppmanar alla Kustbons läsare att komplettera den lista över deporterade estlandssvenskar så vi får en så fullständig förteckning som möjligt att publicera i nästa nummer av Kustbon.

Det nya Kulturrådet som valdes i november har nu inlett sitt första år på sin treåriga mandatperiod. Den nytillträdda styrelsen har valt en ny profil och inriktning för Kulturrådets verksamhet jämfört med den tidigare styrelsen. Det återstår att se om den nya inriktningen för rådet är bättre eller sämre för svenskheten i Estland. Oavsett styrelse och inriktning är det viktigt att vi här i Sverige lär känna Kulturrådet. Fortfarande efter tre år är Kulturrådet ganska okänt i Sverige. Det är en uppgift för oss alla, SOV:s styrelse, hembygdsföreningarna, Kulturrådets ledamöter från Sverige och alla estlandssvenskar i Sverige att öka sin kunskap om Kulturrådet och engagera sig mer i dess verksamhet.

Att det finns delade meningar om Kulturrådets inriktning framkom av den ledare Ingegerd Lindström skrev i senaste numret av Rickul-Nucköbladet. I detta nummer av Kustbon skriver Sven Salin, vice ordförande i Kulturrådet, ett svar till Ingegerd Lindström.

Även om det gått några månader på året vill jag ändå säga att vi har ett fullt år med aktiviteter att se fram emot; biografin över Hans Pöhl är nu färdig och ska presenteras på ett seminarium; i sommar kommer Svenskdagen att hållas i Tallinn som en av programpunkterna för EU:s kulturhuvudstadsår i staden; vår uppmärksammade närvaro på strömmingsmarknaden i Helsingfors hoppas jag vi kan upprepa i höst. Till det kommer våra gemensamma pubar, kyrkodagen och hembygdsdagen.

Nu när den långa och snörika vintern äntligen är slut – åtminstone när Kustbon hamnar i era brevlådor – och solens strålar ger oss ny energi hoppas jag ni använder en del av denna energi och engagerar er i SOV, hembygdsföreningarna och Kulturrådet. Er energi och närvaro behövs!

Välkomna till ett nytt år med SOV och Kustbon!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org