banner_6.jpg
 
 

Kustbon_1_2012.jpg

Ur innehållet:

Slutet på estlandssvensk sjöfart, av Peter Nylander

Ryssarna beslagtog 500 skutor, av Peter Nylander

Namn på alla fartyg och deras ägare, Peter Nyland

De var delägare i ångfartyg, av Peter Nylander

Estland sovetiserat i två omgångar, av Peter Nylander

Proffshistoriker, om John Chrispinssons bok, av Torkel Jansson

SOVs åremöte 2012

Hårt arbete för klagomännen, av Eva Sivertsdotter

Hembygdsföreningarna fyller 20 år, av Mson

Vinter i Spithamn, av Birgit Eld

Kustbon nr 1 2012

Lars_Ronnberg2.jpg

Ledaren

Med detta nummer av Kustbon följer årsmöteshandlingarna inför årsmötet den 31 mars för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner. Styrelsen informerar på detta sätt om verksamheten i föreningen det gångna året och om föreningens ekonomi. För de medlemmar som kommer på mötet är det en möjlighet att vara förberedda och informerade om de frågor som kommer att diskuteras på årsmötet. Ett välbesökt årsmöte med engagerade medlemmar är en viktig del i en levande förening. Styrelsen ”kallar” medlemmarna till årsmötet men det är lika mycket en vänlig inbjudan till att deltaga i föreningens kanske viktigaste möte under året.

I år följs de sedvanliga årsmötesförhandlingarna av en program med film och information. Vi hoppas att denna nya utformning av årsmötesdagen ska locka fler deltagare, både till årsmötet och till den efterföljande eftermiddagen. Styrelsen och jag hälsar således medlemmar och övriga välkomna till Estniska huset den 31 mars.

I år uppmärksammar vi att det är 20 år sedan tre av de estlandssvenska hembygdsföreningarna grundades. Hembygdsföreningarna bidrar med den lokala förankringen till respektive område inom svenskbygden i Estland. Redaktör Msons artikel i detta nummer av Kustbon redogör för bakgrunden till bildandet av hembygdsföreningarna för 20 år sedan. Jag kan bara tillägga att de nu utgör en viktig del av det estlandssvenska föreningslivet.

SOV:s styrelse och jag framför våra hjärtligaste gratulationer till de jubilerande hembygdsföreningarna.

Första numret av Kustbon utgör starten på verksamhetsåret för SOV. I detta nummer berättar vi om händelserna sedan julnumret och ser fram emot det nya året. Som läsare kommer ni att märka av att utgivningstillfällena för Kustbon kommer att ändras något under 2012. Detta för att Kustbon inte ska ramla ned i läsarnas brevlådor samma vecka som någon av de två största hembygdsföreningarnas medlemstidskrifter. Vi tror att denna utgivningsplan kommer att ge er mer tid för varje nummer av de estlandssvenska tidskrifterna.

Som avslutning önskar jag Kustbons läsare välkomna till det nya utgivningsåret och ett nytt verksamhetsår för Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens vänner.

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org