banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2015.jpg

UR INNEHÅLLET

Ormsö vårvintern 1941: Lugnet före stormen av Mson sid 3

Alla kände till fånglägren i Sibirien (V H Dahl deporterad) sid 7

Kandidaterna till Högsta sovjet 1941 sid 8

Säckpipans bevarande av Ain Haas sid I 0

Vad gjorde näsmätaren Karlo Hilden på Runö 1921? sid 15

Rec: Ett makalöst liv (om Magnus Gabriel De la Gardie) sid 17

Fint finländskt pris efter strövtåg i Aiboland sid 17

Rec: Louise Hagberg När döden gästar av Mson sid 18

Rec: Christer Forssander: Flykten till Arholma av Mson sid 19

Rec: Timothy Snyder: Black Earth. The Holocaust... sid 20

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön finns som talbok sid 21

Tillbaka 300 år till Reval 20 februari 1716 sid 22

Rosleps stulna kyrkoföremål återfunna. av A o P Nylander sid 25

Årsmöte 1936 för Föreningen för svenskhetens bevarande sid 26

Riksdagsmotion om Institutet för språk och folkminnen sid 27

Lars Rönnberg valdes till ordförande för SOV sid 28

15 körer och 10 dans lag till sångfesten i Hapsal den 2 juli sid 33

Isak Strömfelts dagboksnotering om flykten 1944 sid 36

Fasta inslag

Från fårr gånga av Mson

Hembygds föreningarna

Kalendarium

Familjesidorna

Till vila: Aili Bergström på Odensholm

Bilden på första sidan:

Bilden på .forstasidan: Den I 2 januari I 94 I gick invånarna på Ormsö och alla andra områden som Sovjet tillskansat sig genom Molotov-Ribbentroppakten till val. På Ormsö åkte valarbetare runt och uppmanade folk att rösta. På plakatet står ungefor: "Vi ger alla gemensamt våra röster till kommunisterna

och till de partilösa kandidaterna".

Ordförande har ordet

Margit-Rosen-Norlin-2.jpg

Margit Rosen Norlin

Avgående ordförande SOV

Kustbon nr 1 2016

Nytt år och nya förväntningar även för vår förening

För SOV innebär det planering av de olika verksamheter som även i år kommer att anordnas. Då tänker jag på Hembygdsdagen och Kyrkodagen under hösten men även på sommarens Sång- och dansfest i Haapsalu den 2:a juli. Redan nu är ett flertal körer och danslag anmälda att deltaga.

För Hembygdsdag och Kyrkodag är tider och lokaler ännu inte klara men alla hembygdsföreringarna är välkomna till planeringen och vi är öppna för förslag och ideer.

D en 20:e februari deltog_jag i firandet av Estlands 98:e år som självständig stat i Eesti Majas lokaler på Wallingatan i Stockholm. För 100-årsfirandet av de baltiska staternas självständighet har vi inbjudits att deltaga tillsammans med esterna, letterna och litauerna. Planeringen har startat och vi kommer under året att få information om tider och polatser och vad som planeras för 2018.

Och en påminnelse om at vi den 4-6 november i SOV:s lokaler har val till Kulturförvaltningen för den svenska minoriteten i Estland. I kustbons nr 4 2015, sid 21 finns information hur du blir inskriven i Minoritetslängden.

Trevliga vårdagar önskar vi till kustbons läsare och alla övriga i när och fjärran!

Margit-avtackas.jpg

Avgående ordforanden Margit Rosen Nor/in avtackades

for sina insatser under två år som ordförande för

Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens

Vänner av styrelsens sekreterare Mattias Reinholdson.

Foto: Margareta Hammerman


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org