banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2015.jpg

UR INNEHÅLLET:

Aina Dans - estlandssvensk idrottsstjäma av Isak Lidström sid 3

Idrotten i svenskbygden före världskriget av Isak Lidström sid 5

Viktor Amans insändare i Sovjet-Estland 3 april 1941 sid 10

Svealand kom kanske till Sverige 1941 av Peter Nylander sid 12

Hur Estland återvann sin frihet 1991 av Ove Knekt sid 13

Nynäshamnsborna fick en dos historia av Peter Nylander sid 18

DNA-upprop väcker uppmärksamhet i estnisk press sid 20

Magnushovs historia: Stackelbergarna av J Lindström sid 21

Fårrfotssteget i Rågödanserna: Steget in i medeltiden sid 26

Manfred Strickman och Nils Sjölund hyllade sid 28

Kungen och Patrik Göransson fick medaljer sid 31

Ants Rajando installerad som präst på Omsö sid 31

Rapport från SOV:s årsmöte den 4 mars 2017 sid 40

Fasta inslag:

Kalendariet sid 18

Från fårr gågna sid 19

Hembygdsföreningarna sid 30

Familjesidorna sid 32

Till vila: John Chrispinsson skrev bok om svenskarna sid 33

Till vila: Veljo Tormis arrangerade estlandssvenskt verk sid 33

Till vila: Bengt Ullisgård från Runö till Skövde sid 33

Till vila: Elna Strömblad gifte sig med kund från bageriet sid 34

Till vila: Manfred Strickman spelade för Rågöborna sid 35

Till vila: Harri Rein utförde altartjänsten för änglarna sid 36

Till vila: Maj-Gret Jöesaars stol på SOV-pubarna blir tom sid 37

Bilden på förstasidan:

Idrotten blev snabbt mycket populär bland estlandssvenska ungdomar och bidrog till at stärka sammanhållningen mellan de olika bygderna. Här visar några ungdomar upp svensk armkraft på Birkas folkhög och lantmannaskola någon gång på 1930-talet.

Foto: SOV:s arkiv

Ordförande har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

Lars Rönnberg                            

Ordförande                               

Kustbon nr 1 2017

Ett nytt år har lagts till handlingarna. Det är en formulering som kan tyckas passa bättre under nyårshelgen än några månader in på ett nytt år. Men i en förenings liv avslutas inte det gamla året förrän föreningsstämma – årsmöte – har hållits. Föreningens ekonomiska bokslut och årsberättelse ska redovisas och godkännas, föreningens styrelses arbete under det gångna året ska granskas och revisorerna ska berätta hur de granskat föreningens ekonomi och förvaltning under det gångna året.

SOV:s årsmöte hölls lördagen den 4 mars i föreningslokalen på Roslagsgatan 57. Styrelsens beslut att hålla årsmötet i den egna föreningslokalen baserades på två skäl: att hyra en lokal ”ute på stan” är en kostnad vi detta år kunde spara in på och då 2017 kommer att innebära lokalförändring – eller flytt från Roslagsgatan – var det lämpligt att vi en sista gång har årsmötet i lokalen på Roslagsgatan 57. Ett årsmöte består av två delar, den första delen handlar om året som gått och den andra delen ser framåt mot året som kommer. Eller rättare sagt det år som redan påbörjats. Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017. För SOV:s del är det två frågor som kommer att dominera året, lokalfrågan och den Baltiska dagen.

Under arbetet med att lösa lokalfrågan har styrelsen konstaterat två saker: att vi ”bott” billigt under lång tid på Roslagsgatan och att det är dyrt med lokaler för föreningar i Stockholm. Arbetet går vidare att finna en lösning på lokalfrågan. Det viktiga är att föreningens verksamhet i stort sett kan fortsätta oförändrat jämfört med idag och att Arkivgruppen har en ändamålsenlig lokal för arbete och arkiv. Styrelsen har haft och har olika alternativ att titta på men jag upprepar ändå en förfrågan till Kustbons läsare: har ni förslag på en lokal som skulle kunna passa föreningen så hör av er till styrelsen.

I höst arrangerar SOV tillsammans med Sverigeesternas förbund (REL) den Baltiska dagen den 9 september på Hersby hembygdsgård i Sollentuna. Baltiska dagen blir SOV:s stora samling under hösten och kommer också att fungera som Estlandssvenskarnas hembygdsdag 2017. Ansvaret för Baltiska dagen har cirkulerat mellan de olika baltiska ländernas föreningar i Sverige. 2017 är det gemensamt sverigeesterna och estlandssvenskarnas ansvar att genomföra Baltiska dagen. Jag ser fram emot samarbetet med Sverigeesterna under året inför Baltiska dagen. 2018 firar vi Estlands självständighet 100 år och detta firar vi tillsammans med Sverigeesterna. Ett nytt verksamhetsår för SOV att se fram emot. Det har blivit ett antal sedan bildandet 1909. Utöver Baltiska dagen fortsätter vi också med seminarier, pubar och andra möten. Arkivgruppen samlas också varje onsdag på Roslagsgatan! Välkomna!

I annonseringen inför årsmötet den 4 mars kunde det tolkas som att antalet platser till själva årsmötet var begränsat. Det var en olycklig formulering som tyvärr kunde missförstås. Årsmötet föregicks av Lena Weesars föredrag om svenska konstnärarers resa till Svenskbygden i Estland 1905 och en lunch. Det var till dessa två programpunkter som styrelsen av praktiska skäl hade bestämt att antalet platser var begränsat. Till ett årsmöteär alla medlemmar välkomna, även utan föranmälan. Vi har uppfattningen att ingen medlem kände sig utestängd från årsmötet den 4 mars. På styrelsens vägnar framför jag en ursäkt för den tveksamhet som formuleringen om begränsat antal platser kunde ha orsakat

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org