banner_6.jpg
 
 

 Kustbon_2_2010.jpg

Framsidan: Vid återinvigningen av Olofskyrkan på Ormsö 1990 var kyrkan fylld till sista plats och folk trängdes på kyrkbacken. Cirka 3.000 personer beräknas ha besökt den helgen för 20 år sedan. Foto: Henning Johansson

Ur innehållet:

20 år sedan Olofskyrkan återinvigdes, av Mson Fortfarande oklarheter i dateringen av av Ormsö kyrka, av Mson

Tallinks prissättning en djungel, av Peter Nylander

Hembygdsgården är..., av Lennart Erikson och Ingvar Wahlberg

Artiklarna om Rågöborna banade väg för..., av Mson

Alvar Österdahl lyckades smita från tyskarna, av Mson

Rågöborna de första att lämna Estland, av Mson

Svenska från Estland i radions PI, av Mson

Om nattfrierier på Ormsö i gamla tider, av Sven Ahlström

Herrbesök inget unikt för Ormsö, av Mson

Val till Kulturrådet hösten 2010

Forskarna behövde Runö för bilden av Sverige, av Mson

Insamling av läkeväxter viktigt under kriget, av Mson

Patrik Göransson har tjänat sin församling i tio år, av Mson

Estland tar euro vid nyår, av Kaire Reiljan

Från fårr gångna, av Mson

Katarina Beckman 108 år, av Peter Nylander Oscar Mickelin till kemiolympiad

Hugo Ekman: Visade sevärdheterna..., av Tomas, Mats, Lena och Lars

Sven Ahlström: Några personliga minnen, av Sven Salin

Holger Luther: Förde Nargös hemligheter vidare, av Mai Malmström

 

Kustbon nr 2 2010

Ledaren

I mitten av maj besökte jag Tallinn tillsammans med en grupp som nu sammanställer en biografi över Hans Pöhl. Det var värmebölja i Tallinn när vi steg iland från färjan. Ett högtryck som här i Sverige kallades for "ryssvärmen" av högsommartemperaturer till Estland. Den sidan av Östersjön hade också precis vaknat upp efter en lång och kall vinter.

Som nästa punkt på den dagens program var ett besök i det gamla sjömanshemmet på Uus-Sadama 14; bara några kvarter från Tallink-terminalen i hamnen. Sjömanshemmet startades av Hans Pöhl, organiserade finansieringen för att bekosta byggandet av hemmet och var under flera år dess föreståndare.

Som så manga andra hus är det en ganska anonym bygg­nad men en skattkammare på insidan. Trapphusets ut­smyckning med glasmålningar och trappräcke, den stora aulan med ett fantastiskt innertak och husets planlösning i övrigt var värd en upptäcktsfärd. Men som så manga andra hus i stort behov av renovering för att kunna åter­ställa huset till en funktionell användning.

Arbetet med biografin över Hans Pöhl har varit ett in­tressant arbete. Mycket ny och intressant kunskap om est­landssvenskarna och samtida personer har kommit fram. Åtskilliga timmar har lagts ned på genomgång av arkiv, i första hand Elmar Nymans arkiv som nu finns på Riks­arkivet i Stockholm. Förutom materialet som kommer att användas för biografin har författargruppen funnit annan och intressant kunskap, om estlandssvenskarna. Förhopp­ningen är att tid och kraft finns för att, der arbetet med bio­grafin är klar, ska kunna bearbetas och publiceras; kanske i första hand i Kustbon.

Biografin, som tidigare anmälts i Kustbon av Sven Salin, kommer att presenteras på ett seminarium på Ormsö under 0lofsdagarna samt på Estlandssvenskarnas hembygdsdag i höst. Jag föreslår att ni redan nu markerar dessa dagar i er egen kalender när ni läst kalendariet i detta nummer av Kustbon och kommer på den presentation som passar er bäst.

Det är i år 80 år sedan Hans Pöhl avled. Det är därför vi uppmärksammar honom med en biografi samt semina­rium och som tema på hembygdsdagen. Det är också 20 år sedan S:t Olofs kyrka på Ormsö återinvigdes 1990, tio år sedan den lokala hembygdsföreningen VKÜ bildades och fem år sedan hembygdsgården i Sviby på Ormsö in­vigdes. Flera jubileer har sålunda koppling till Ormsö och det är der naturligt att årets Svenskdag förläggs till Ormsö. Svenskdagen, arrangerad av Kulturrådet för den Svenska minoriteten i Estland, har de två senaste åren hållits i Bir­kas på Nuckö. Svenskdagen kommer med stor sannolikhet att de närmaste åren vandra runt till olika platser i svensk­bygden for att uppmärksamma något jubileum eller annan händelse som blir tema för Svenskdagen.

Under våren fick Aibolands museum i Hapsal en ny chef. Att Ülo Kalm nu tar över ansvaret för estlandssvenskar­nas museum inger hopp för framtiden även om det finns många problem kvar som kräver sin lösning. Lokalfrågan, finansiering på kort och lång sikt samt organisationen for museisektorn i Estland är områden som kommer att kräva uppmärksamhet och kraft från den estlandssvenska rörelsen på båda sidor om Östersjön.

Till sist önskar jag som vanligt Kustbons alla läsare en skön och avkopplande sommar. Njut av sommarens värme och grönska efter denna långa och snöiga vinter. Passa på att besöka någon eller några av alla de aktiviteter som äger rum i Estlands svenskbygd denna sommar. Om vi inte ses i svenskbygden i sommar så blir det ett återseende när vi drar igång höstens program i Stockholm.

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org