banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2015.jpg

UR INNEHÅLLET:

Även barnen skulle till Sibiren 1941 av Mson sid 3

Ryska krigsfångar i Ölbäck flottade timmer sid 7

Lienhard fotade Ormsöbarn av Maria Hammerman sid 8

Fyra års arbete på Nargö bortsprängt 1918 av sid 11

Översättningen av Eibofolke väcker uppmärksamhet sid 15

Rec: Sovjets barnbarn av Kalle Kniivilä sid 16

Rec: På strövtåg i Aiboland av Sjövall-Rastenberger sid 18

Rec: Louise Hagberg När döden gästar av Mson sid 18

500:e boken om Estlands svenskar i SOV:s bibl. av Mson sid 21

Språkvetaren Edvin Lagman mest omskriven i Kustbon sid 21

Karl Bomans dokumentation om första tiden i Sverige sid 22

De hade dialekten som Fredrik Lindström sökte sid 23

Arkeologisk utgrävning i Rickull av Göran Hoppe sid 24

Talko i Storbyn på Stora Rågö av Arnold Lindgren sid 25

Magnushofs ruin ska mätas upp av Jonathan Lindström sid 26

Info om valet i till Kulturförvaltningen av Lars Rönnberg sid 28

Kungen blir årets ”Estlandssvenskarnas kulturbärare” sid 28

Inför 21 juni 1940 ur Sovjet-Estland 18 juni 1941 sid 29

Olycka vid midsommarelden på Nargö 1942 sid 36

Ga påggana, Små grodorna på nokasvensk sid 36

Fasta inslag

Kalendarium sid 20

Hembygdsföreningarna sid 30

Från fårr gånga (Att klara något gemensamt) av Mson sid 32

Familjesidorna sid 33

Till vila: Lydia Lukme född Laning från Nuckö sid 35

Bilden på första sidan:

Bilden på forstasidan: Natten den 3 juli hade det gått 75 år sedan Ingrid Samson, född Berggren, greps av den sovjetryska säkerhetspolisen närhon och hennes familj gömde sig i Folkets Hus i Hullo på Ormsö. Fotot är taget ungefär tre år tidigare när ingrid var nio. fyra hela lärarfamiljer, mödrar, fäder och barn, fick kliva upp på ett lastflak, som körde första sträckan till Sibirien.

Ordförande har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

Lars Rönnberg                            

Ordförande                               

Kustbon nr 2 2016

Roslagsgatan 57 är en välkänd adress för alla estlandssvenskar sedan många år tillbaka. Även om lokalen har brister – ”källarkänsla”, problem med fukt, kallt på vintern – så har ändå lokalen fungerat som samlingspunkt för estlandssvenskarna i Sverige. Här samlas Arkivgruppen varje onsdag, här hålls styrelsemöten och andra möten; seminarier och pubkvällar fyller bokningskalendern.

Tiden för estlandssvenskarna på Roslagsgatan 57 börjar dock närma sig slutet. Under våren 2016 sade hyresvärden Brf Blåkråkan upp vårt hyresavtal för omförhandling. Detta är vanligt förfarande vid lokaluthyrning. Hyresavtal för lokaler är tidsbegränsade och vid varje avtalsperiods slut sker en omförhandling, som oftast leder till höjd hyra. Detta är också vad SOV har råkat ut för. Hyreshöjningen är så pass hög att det inte är realistiskt att vi kan stanna kvar på Roslagsgatan. Vi vill ha ekonomi att bedriva en aktiv verksamhet, riktad både till våra medlemmar och andra intresserade. Med den ambitionen kan vi inte lägga en stor del av våra intäkter enbart på hyreskostnader. Kortsiktigt har vi råd med hyreshöjningen men på lång sikt blir hyreshöjningen en påtaglig påfrestning på SOV:s ekonomi.

SOV:s styrelse har därför bjudit in hembygdsföreningarna till samråd om lokalfrågan och arbetet har redan kommit igång. En arbetsgrupp kommer att arbeta med i huvudsak två frågor: 1. Vilket lokalbehov har de estlandssvenska föreningarna: storlek, funktion, var kan lokalen ligga, och 2. Finna en lokal utifrån dessa behov.

Även om vi nu formar en arbetsgrupp för detta arbete kommer jag ändå med en uppmaning, en vädjan till alla som läser denna spalt. Alla ni som kan bidra till att estlandssvenskarna finner en ny lokal för sin verksamhet, hör av er! Vi behöver er hjälp. Det kan vara allt från att ni arbetar med lokalfrågor, bor i en bostadsrättsförening som har en lokal ledig, eller att ni passerar en lokal som verkar sakna hyresgäst och som skulle kunna passa oss.

Det kan låta pessimistiskt att vi är på väg att förlora lokalen på Roslagsgatan. Men estlandssvenskarna behöver en lokal, en samlingsplats i Stockholm. Detta finns det en bred uppslutning kring. Likaså att vi gemensamt är med och finansierar den. Utan en egen lokal skulle vårt föreningsarbete och vår utåtriktade verksamhet se helt annorlunda ut. Men som den ekonomiska verkligheten ser ut nu är det inte realistiskt att stanna kvar en längre tid på Roslagsgatan. Därför måste vi finna en ny lokal för vår verksamhet. Arbetet är redan igång och målet är att vi flyttar till den nya lokalen under andra halvåret 2017.

I närtid ser vi fram mot sommaren 2016 och speciellt den tredje estlandssvenska sång- och dansfestivalen i Hapsal den 2 juli. Deltagare från Estland, Finland och Sverige samlas för en parad genom staden innan konserten börjar inne på borggården. Estlandssvenskarna är fint representerade på vår egen sångarfest. Jag gläder mig dock speciellt åt att den nybildade estlandssvenska kören Aibokören deltar. På samma sätt som publiken hälsar deltagarna i sångarfesten i Tallinn utropar jag: ”Länge leve Aibokören! Hurra!”

För deltagarna i sång- och dansfesten och alla andra tillönskar jag en lugn, skön och avkopplande sommar, var ni än tillbringar den.

Lars Rönnberg


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org