banner_6.jpg
 
 

Kustbon_2017_nr4.jpg

UR INNEHÅLLET:

Varm dag på Skansen när balterna firade 100 år av Mson.            sid 3

På 1930-talet tyckte alla inte om Skansen av Mson.      sid 5

En tredagarshistoria på några timmar 1934 av Mson.   sid 6

Brudkronan, säpplet, gick i arv på Rågöarna av Mson. sid 9

Nargö kapell återinvigs på årets svenskdag.                   sid 9

Nu kan man läsa gamla tidningar på skärmen av Mson.                sid 10

Kjol och tjut när runöbor spelar mjul av Mson.                 sid 12

Liten runsk ordlista för leksugna.                                        sid 14

Mest förtalade flyktinggruppen någonsin av Mson.        sid 16

Nu har vi namnen på säljägarna på fotot i aprilnumret.                   sid 22

Fiskerikolchoser på Ormsö. Ur Kustbon mars 1955.      sid 23

Midsommaren på Ormsö. Ur Kustbon 1938.                   sid 24

Uppmaning att skaffa sig estniskt medborgarskap.       sid 25

Utställningen Ett hav av ord på Aibolands museum.      sid 26

Om språket vi ännu minns av Arnold Lindgren.              sid 27

Språkprofessor Henrik Rosenkvists kommentarer.        sid 28

En backe behöver inte luta. Litet språkhistoria av Mson                 sid 32.

Monica Ahlström fyller 60 år av Peter Nylander.             sid 32

Lärarekursavslutning i Uppsala. Ur Kustbon augusti 1945            sid 34.

Till vila: BertaAman från Paslep blev 102 år gammal sid 35         sid 35.

Fasta inslag:

Från fårr gånga  sid 24

Kalendariet  sid 15

Hembygdsföreningarna  sid 29

Familjesidorna  sid 30-35

Familjesidorna sid 30-35

Redaktören har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

                                                                                     Lars Rönnberg

                      

Kustbon nr 2 2018

Lördagen den 26 maj blev en minnesvärd dag.  Stockholm bjöd på ett soligt och högsommarvarmt väder när Baltiska dagen firades på Skansen. I år är det 100 år sedan de tre baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, utropade sin självständighet. Organisationskommittén hade lyckats att sätta samman ett varierat och stort program med sång, musik och dans från de tre länderna.   Vi uppskattade också att utrikesminister Margot Wallström accepterade vår inbjudan till dagen. Hennes kollegor från Baltikum var också på plats. Utrikesminister Wallström passade på i sitt inledningstal att presentera Sveriges jubileumsgåva till de tre länderna: För varje land skapas en jubileumsfond med ett grundbidrag på tio miljoner kronor.  Näringslivet, organisationer och enskilda inbjuds att bidra med gåvor till fonderna. Fonderna ska naturligtvis användas för att främja relationerna mellan Sverige och de baltiska länderna med särskilt fokus på relationer mellan unga människor. Nu behövs en del formellt arbete med att besluta om stadgar och styrelse innan fonderna är på plats.  Förhoppningsvis kommer näringslivet att bidra med minst lika stort belopp som startbidraget från Sveriges regering.  Jag hoppas att fonden också bidrar till ännu bättre relationer mellan Estland och Sverige och att vi i vår krets kan ta bidrag från fonden.

 

Relationerna mellan utrikesministrarna behöver dock inte förbättras. Efter de inledande hälsningstalen, då utrikesminister Wallström offentliggjorde jubileumsgåvan, följde rundvandring bland marknadsstånden kring Bollnästorget. Därefter följde ett möte med de fyra ministrarna på Solliden. De möts regelbundet i EU-sammanhang och andra tillfällen så de personliga kontakterna är goda. Någon av dem skämtade och sa mot slutet av dagen att "vi ses på måndag".

 

Jag hade förmånen att bli inbjuden på en lunch på Solliden med Sveriges utrikesminister som värd.  Förutom de tre gästande utrikesministrarna var bland andra de baltiska ländernas ambassadörer på plats, liksom  Sveriges ambassadörer i Baltikum  samt de övriga nordiska ländernas  ambassadörer i Sverige. De baltiska exilorganisationerna, eller på UD-språk diasporagrupperna, var inbjudna. Min blygsamma insats under dagen var att jag överlämnade "Flyktboken" till utrikesminister Margot Wallström och biografin över Hans Pöhl till Estlands utrikesminister Sven Mikser som tack för deltagandet och som ett minne från den Baltiska dagen på Skansen. Lördagen den 26 maj blev som sagt en minnesvärd dag. Närvaron av utrikesministrar från båda sidorna av Östersjön visade på de goda kontakterna som finns mellan Sverige och de baltiska länderna. Det stora antalet medverkande på scenen och i Seglora kyrka visade att det finns en livskraft och styrka i de baltiska organisationerna i Sverige. Skansenbesökama fick uppleva en kultur som finns nära men som inte är så känd. Och många uppmärksammade Aibotapeten, som ännu en gång visades i Stockholm. Varmt och soligt väder är något nästan alla önskar under sommaren, mer eller mindre i alla fall. Men det fina majvädret visade att det kan bli lite för mycket av det goda. Torka och skogsbränder är baksidan av alltför mycket sol och värme. Så jag ändrar något i min avslutande sommarhälsning och önskar Kustbons alla läsare en skön och avkopplande sommar, var ni än tillbringar den. Och med ett väder som är klimatsmart och hållbart, oavsett om det innebär sol eller regn - eller lite av varje.

Ordförande

Lars Rönnberg


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org