banner_6.jpg
 
 

 Kustbon_3_2010.jpg

Jana Stahls son Mihkel blev den första person som döptes på Rågöarna på över 70 år. Kyrkoherde Patrik Göransson förrättade dopet den 27 juni 2010, till höger gudfar Erik Söderberg. Foto. Lea Stroh

Ur innehållet:

Ledaren av Lars Rönnberg

Kapelltorn återinvigt på Lilla Rågö av Einar Mihlberg Nuckö:

Sommarsatsning på ungdomar av Ingegerd Lindström

Helt hem till Aibolands museum av Mson Renoveringen av kapellet på Odensholm... av Lotta Odmar

Dramatik i Saxby (Byvandring) av Peter Nylander

Värdigt och högtidligt 20-årsjubileum på Ormsö av Sven Salin

Minnesceremoni över Hans Pöhl av Margareta Hammerman

Nu avgörs kyrkoföremålens framtid av Lars Rönnberg

Deklaration gällande kyrkoföremålen

Hoppet sjösattes för andra gången av Sten Westerholm

Post-Hans' båttrafik återupplivad av Peter Nylander

Bara en familjemedlem överlevde kriget av Peter Nylander

Westerbloms båtar skötte trafiken... av Peter Nylander

Återkoppling på flyktartikeln i nr 4/2009 Kalendarium Nassar krävde räkning av nassar på Naissar av Mson

Recension av Sigfrid Hoas: Banditer i byn... av Mson

Sprängningen av Kärrdals by 1810 av Jörgen Hedman

Krimkriget satte sina spå på Nargö av Mson Katarina Beckman 108 år av Peter Nylander Ormsö röstade nej till vindkraft av Margareta Hammerman

Kustbon nr 3 2010

Ledaren

Efter en sommar som för mig personligen var en av de bästa på mycket länge har nu hösten kommit. Hösten kom hastigt och det är dags att ta tag i alla de frågor som hör hösten till.

Två frågor som kommer att sysselsatta den estlandssvenska rörelsen under hösten är det kommande valet till Kulturrådet för den Svenska minoriteten Estland och arbe­tet med ett avtal om kyrkoföremål.

Nytt Kulturråd ska väljas

Valet till Kulturrådet i slutet på november ar viktigt ur flera aspekter. Det är viktigt att vi kan visa upp ett fortsatt in­tresse for Kulturrådets verksamhet. Ett högt valdeltagande i valet visar att vi estlandssvenskar stödjer rådet och tycker att det har gjort ett gott arbete den gångna treåriga man­datperioden. Det ar också viktigt att vi kan få kandidater till valet som representerar de olika områdena i Estlands svenskbygd. Det arbetet har redan inletts. I början av sep­tember träffades representanter for SOV och hembygds­föreningarna for ett samrådsmöte for att inleda arbetet med att nominera kandidater till valet.

Vid ett val ar det naturligt att titta tillbaka och fundera över på vad som hänt under den gångna valperioden. Det är först och främst unikt att en av de fyra minoriteterna från Estlands första självständighetstid har kunnat aktivera sitt kulturella självstyre. Det har inte gått spårlöst förbi bland makthavare, myndigheter och media i Estland.

Handen på hjärtat, så vet jag att det finns synpunkter på hur Kulturrådet har informerat om sin verksamhet. Men som styrelsemedlem under den gångna mandatperioden vill jag försvara oss med att vi skrivit i Kustbon i stort sett i vartenda nummer under dessa tre år. Dessutom har vi informerat om verksamheten på SOV:s möten och på de två stora hembygdsföreningarnas möten. Jag ser Kulturrådet mycket som en lobbyorganisation, där verksamheten är mer riktad mot myndigheter och andra organisationer i Estland.

Det blir naturligtvis en uppgift for det nyvalda Kulturrådet att, förhoppningsvis fortsätta det arbete som det första Kulturrådet inlett, men också att definiera rådets inriktning for nästa mandatperiod.

Deklaration om kyrkoföremål

Den andra frågan som kommer att vara i fokus under hös­ten är arbetet med ett avtal om kyrkoföremål som pågick under våren och som kommer att fortsatta under hösten. Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av re­presentanter från Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, Estlands kulturministerium, länsstyrelsen i Lääne, Kulturrådet och SOV. Under hösten kommer Riksantikvarieämbetet från Sverige att ansluta till arbetsgruppen.

Vårens arbete resulterade i en deklaration som under­tecknades på Olofsdagen på Ormsö. Deklarationen under­tecknades för att vara ett kvitto på det arbete som arbets­gruppen lagt ned under våren och ger en vägledning om det fortsatta arbetet under hösten. (Deklarationens fullständiga text finns på sid 14.) På samrådsmötet i början på september diskuterades arbetet med ett avtal om kyrkoföremålen. Synpunkterna från detta möte kommer att tas med i arbetsgruppens fortsatta arbete. Hösten kom som sagt hastigt i år. De estlandssvenska föreningarna drar igång sina verksamheter för fullt. Hembygdsdagen och Kyrkodagen står för dörren, hembygdsföreningarna har sina höstmöten, Arkivgruppen samlas åter varje onsdag och det är möten av olika slag på Roslagsgatan flera gånger i veckan.

Sålunda många tillfällen för gemenskap, utbyte av tankar och idéer, minner och historier under hösten.

Vi ses!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org