banner_6.jpg
 
 

Kustbon_3_2012.jpg

Ur innehållet

Avslutad konservering av Jesu Kapell på Odensholm.

Hur känns det Saga Adolfsson? av Mson

Runö firade nya kyrkans 100 år av Leif Strömfelt

Debatten om kyrkbygget nådde till Sverige av Mson

Många aktiviteter på Ormsö av Margareta Hamrnerman

Späckat program på Svenskdagen av Peter Nylander

Klagomännen från Ormsö Del 4 av
Eva Sivertsdotter

Hapsalspets på Liljevalchs av
Eva Odenskiöld

Avgjorde balternas flykt Wallenbergs öde? av Mson

Hur Lienhards hustru hamnade i Stockholm av Mson

Rec av O. Mertelsmann:

Everyday Life ... av Ove Knekt

Tolkning av Sveriges runstenar: Vikingarna ... av Mson

Estland idag av Kaire Reiljan

Estlandssvenska olympier

Maria Gilbert väckte liv i sina rötter av Peter Nylander

Henrik Svenungsson får EELK:s förtjänstmedalj

Rågöättlingarna Söderberg fick medalj för god mjölk

Estlandssvenskar vann postrodd av Einar Mihlberg

100-arsfesten på Runö blev uppvisning av dräkter

Bilden på förstasidan:

Dags för gudstjänst i ruinen efter Jesu Kapell på Odensholm. Kyrkklockan har tystnat och "klockaren" har har just lämnat klockrepet.

Bakom prästerna syns den nya altartavlan: Guds vackra skapelse.

Ett hundratal personer hade kommit ut till ön för att fira att ruinen nu är konserverad och bevarad för framtiden. Foto: Mson

Kustbon nr 3 2012

Lars_Ronnberg2.jpg

Ledaren

Visst blev det sommar i år också. Med allt som sommaren hör till. För mig var det resa till gården på Ormsö, besök hos grannar, de vanliga sociala aktiviteterna kring Olofsdagen - och några nya - samt många bad i havet. I Estlands svenskbygd ägde många aktiviteter rum. Utöver de årligt återkommande som Svenskdagen kan noteras firandet av Runö nya kyrkas 100-årsjubileum och högtidlighållandet för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell på Odensholm.

Efter vistelsen på Ormsö åkte jag vidare för att hälsa på vänner utanfor Åbo. Det blev en resa från Aiboland till Åboland. Aven om naturen Gr helt annorlunda mellan de två områdena - Åbolands skärgård är naturmässigt som Stockholms skärgård finns det ändå en samhörighet mellan dessa två områden. Livet som präglas av närheten till havet är detsamma, oavsett om man bor på en granitklippa elIer en kalkstensstrand.

Fram till andra världskriget var det haven som förenade och inte utgjorde gräns. Så under århundradena har kontakter upprätthållits med båtar som seglat över Finska viken. Redan på 1200-talet fanns Kung Valdemars segelled som gick från Köpenhamn, längs den svenska östkusten, över Ålands hav, genom Åbolands skärgård och sedan antingen från Porkala över till Nargö till Reval eller från Hangö och över till Odensholm och sedan vidare till Reval längs Estlands nordkust. Så nog har det funnits många kontakter över Finska viken mellan Aiboland och ÅboIand.

Kontakterna fortsätter, Åbo museicentral- landskapsmuseum för Egentliga Finland - har inlett ett samarbete med Aibolands museum: ”Aiboland-Åboland". Under Hantverksdagarna i somras deltog museet i ett program på Hantverksmuseet på Klosterbacken i Åbo. Samarbetet inom projektet kommer att fortsätta nästa år med nytt innehåll och på nya platser i Åboland. Det är ett mycket intressant samarbetsprojekt som knyter samman svenskbygden i Estland med svenskbygden i Finland. Kontakterna har varit många och täta inte bara under historisk tid. Finlandssvenskarna har på flera olika sätt aktivt deltagit estlandssvenska projekt i Estland. Ett stöd som varit mycket värdefullt då våra egna resurser inte alltid varit tillräckliga, Projektet "AiboIand-Åboland" fortsätter nästa år och det är min förhoppning att det inte kommer att vara det enda samarbetet mellan finlandssvenskarna och estlandssvenskarna.

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org