banner_6.jpg
 
 

Kustbon_3_2014.jpg

UR INNEHÅLLET

 

Bengt Ullisgårds sista sommar på Runö och sjöresan till Sverige av Meta Majlund 

    

Hilda Elenbo kom med sista resan med Triina

Sex av tio svenskar räddades med fem fartyg av Estonia, Seagull, Odin, Juhan och Triina

Sigurd Curman: Effektiv ämbetsman

Hjalmar och Ivar Pöhl: Förtalade präster     Carl Mothander: Idealistisk äventyrare  

    

Ludwig Lienhard: Skodde sig på flyktingar

Hembygdsdagen 30 augusti: Minnesvärt firande

Margareta Hammerman intervjuas om nya flyktboken

TV spelade in gudstjänst på Stora Rågö av Arnold Lindgren 

En brudkistas historia av Peter Nylander 

Racundras resa 1922 genom svenskbygderna: Rågöarna  

 

Aibolands museum ger nytt intryck med skeppssättning framför ingången

Omslagsbliden:

Fartyget Triina lejdes av den svenska regeringen för att frakta flyktingar från Estland till Sverige under andra världskriget. Den 20 september lämnade fartyget Tallinn och bilden är tagen på denna resa. Med på båten – och på bilden – fanns Hilda Elenbo, som berättar om resan på sidan i detta nummer.

Kustbon nr 3 2014

Margit-Rosen-Norlin.jpg

Ledaren

Minnesdagar är temat för i år. För 70 år sedan lämnade vi Estlands kuster och öar i små och stora båtar.

Efter ett halvt års planering tillsammans med frivilliga från de estlandssvenska föreningarna hade vi ett program för den 30 augusti i Barockhallen, Historiska Museet, Stockholm. Medverkande från Sverige och Estland presenterade ett omväxlande och trevligt program. Tillresta från båda länderna plus Finland kom i stort antal, fler än vi vågat gissa. Vi möttes och hade möjlighet att samtala med släkt och vänner. Ett bokbord fanns och där kunde vi bland annat köpa den nyligen utgivna boken Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön sammanställd av Margareta Hammerman, som även tilldelades årets stipendium från Hans och Lydia Pöhls Minnesfond. Det blev en dag att minnas och avslutades med Modersmålets sång.

Minnesåret uppmärksammades även i Norrtälje den 6 september med avtäckning och invigning av en båtskulptur i Societetsparken, Norrtälje, och efterföljande sammankomst i Norrtälje kyrka. Minnesåret uppmärksammades även i Hapsalu den 20 september med en högtid i Hapsals domkyrka och på Aibolands Museeum med invigning av en stensättning i form av en båt. I Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn blev det en minnesgudstjänst den 21 september för dem som tvingades lämna sitt hemland under krigsåren och de som blev kvar.

Mina tankar går ofta till det land jag lämnade i min fars fiskebåt och är tacksam för de år jag haft i Sverige.

Margit Rosen Norlin

Ordförande i SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org