banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2015.jpg

UR INNEHÅLLET:

Sångfesten i Hapsal samlade inte bara svenskar av Mson sid 3

Plus och minus på sång- och dansfesten sid 4

2016 års Estlandssvenska Kulturbärare av Lena Weesar sid 9

Musiktema på hembygdsdagen på Lidingö av Mson sid 10

Öselborna godkände de nya grannarna på Ormsö av Msonsid 12

Estland på vikingarnas Austrvegr till Ryssland av 0 Knektsid 13

Första Maj från Ormsö dök upp på Gotland av P Nylandersid 16

Rec: Lärobok i Estlands geografi (nytryck) sid 18

Rec: Reapproaching the history of Gammelsvenskby sid 19

Rec: Spithamn. En by att minnas av Juta Holst sid 20

Rec: Flyktbåten av Rein Norberg sid 22

Generationsskifte i VKO på Ormsö sid 22

När Nucköborna fick välja sina efternamn av Mson sid 23

Misstänkt gravfält var trankokeri från 1600-talet sid 23

Ordet talko har en lång historia av Raimo Raag sid 24

Sommarkurs i estniska i Hapsal av Ove Knekt sid 29

Jaanus Torrim, ny präst på Runö sid 30

22 kandidater kämpar om platserna i Kulturförvaltningen sid 3 1

Gammaldags tältmöte i Hosby i Nuckö av Leif Boström sid 32

Lena Weesar tog examen med uppsats om foton av A Zornsid 32

Första brudparet i S:t Mikaelskyrkan på plats igen sid 33

Fasta inslag

Från farr gånga (Vem är flykting och om hemlängtan) sid 25

Hembygdsföreningarna sid 27

Kalendarium sid 34

Familjesidorna sid34

Till vila: Ingeborg Gineman flydde på tredje försöket sid 36

Till vila: Arne Johansson fastnade för hustruns Ormsö sid 37

Baksidan: Brudkronan (säpplet) från Lilla Rågö sid40

Bilden på förstasidan:

Folkdanslaget Urg Leigarid deltog på den, estlandssvenska sång- och dansfesten i Hapsal i juli. Urg Leigarid var det första dans- laget i Estland

Ordförande har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

Lars Rönnberg                            

Ordförande                               

Kustbon nr 3 2016

Efter en sommar som verkade vara för evigt har vi nu gått över till höst. Sommaren bjöd på sång- och dansfestival i Hapsal och - låt oss räkna in september detta år i sommaren - en hembygdsdag fylld av sång och musik. Två väl genomförda evenemang som vi ska vara stolta över!

Hösten är över oss med kortare och kallare dagar men också med den fina tid då träden skiftar i färg i en skala från grönt till mörkt rött. Sommarens aktiviteter utomhus byts ut mot höstens och vinterns aktiveter inomhus, i alla fall för de estlandssvenska föreningarna. Styrelsen arbetar nu med att planera och genomföra höstens och vinterns aktiviteter som vi hoppas är givande både ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Hösten 2016 upptas tankarna dessutom av två frågor som berör estlandssvenskarna här i Sverige. Det ena är något som jag nämnt tidigare, lokalfrågan. Kostnadsökningen för vår lokal på Roslagsgatan har ökat så mycket att det inte är motiverat att stanna kvar. Det kommer att påverka vår verksamhet i allra högsta grad eftersom vi troligen inte kommer att en lokal som är lika stor som den vi har idag på Roslagsgatan. En arbetsgrupp som är gemensam för SOV och hembygdsföreningarna arbetar med lokalfrågan. Den har till uppgift att inte bara finna en ny lokal utan också planera för hur våra nuvarande aktiviteter, föremålssamlingar och arkiv ska plats i en ny lokal.

Den andra frågan som upptar tankarna denna höst är att vi fått signaler från Kulturministeriet i Estland att det kan komma förändringar för medverkan i Kulturförvaltningen för den svenska minoriteten i Estland för de estlandssvenskar som är bosatta i Sverige. Kulturförvaltningen har träffat representanter för Kulturministeriet där dessa förändringar togs upp. Förändringarna baseras inte på ny lagstiftning utan på ny tolkning av befintliga lagar. Då Kulturförvaltningen (då Kulturrådet) bildades för ett antal år sedan var det ju en fråga som Kulturrådets första ordförande Uile Kärk-Remes drev väldigt hårt, att estlandssvenskar bosatta i Sverige - med medborgarskap i Estland - skulle få vara med och rösta i valen till Kulturrådet och också kandidera till plats i rådet. Sista ordet är ännu inte sagt, jag känner dock att det är väldigt viktigt att estlandssvenskarna i Sverige visar ett engagemang för Kulturförvaltningen och deltar i valet i november. SOV och hembygdsföreningarna har aktivt bidragit vid skapandet av Kulturförvaltningen och varit viktiga partners under de år som det kulturella självstyret för estlandssvenskarna existerat. Det vore mycket olyckligt för Kulturförvaltningen om detta stöd och de personliga kontakterna över Östersjön försvagades.

Lars Rönnberg
Ordförande


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org