banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2015.jpg

UR INNEHÅLLET:

Roslagsgatan: Klassisk mark för aibofolke' av Mson sid 3

Flyktfartyget Triina med kändisarna ombord av P Nylander sid 4

Var Triina överlastad? av Peter Nylander sid 6

Fakta om finskbyggda Triina av efter Nylander sid 7

Sven Tedroffs pappa hjälpte Pöhl - kom till Sverige sid 8

Svensk tv berättade om Jonathan Lindströms korstågsbok sid 9

Gåtfulle Nargöbon Bernhard Schmidt blir kändis av Msonsid 10

Kan knyppling berätta om vårt ursprung? av Gun Pella sid 11

Kustbon 1937: AV Sundgrenjordad på Lilla Rågö sid 12

Foto av familjen Ahlström upphittat av Lena Weesar sid 13

Zorn och estlandssvenskarna .

Om resan 1905 av L Weesarsid 14

Rec: En studie avresefotografiet 1900 av Lena Weesar sid 18

Vad lotsen Mathias Brus tyckte om Anders Zorn sid 20

Vormsi Veri: På jakt efter en ny identitet av Ove Knekt sid 21

Rec och innehåll: Vormsi Veri del 1-lVav Ove Knekt sid 23

Kajka runt i ordboken. Om estniska ord i svenska språket sid 24

Hembygdsdagen: Tätare samarbete mellan exilbalterna sid 25

Svenskdagen gick som en dans i Padis sid 28

Årets kulturbärare Marg. Hammerman o Einar Mihlberg

Padis kloster har gamla svenskkontakter Sid 31

Aibolands museum fyller 25 år och torsdagstanterna 20 år sid 31

Sommarresan till Odensholm av Annette Brus sid 32

Keila museums Rågöutställning bäst i test av A Lindgren sid 35

Mickogården blir hembygdsgård av Ingegerd Lindström sid 36

Sommarkurs i estniska i Hapsal av Ove Knekt sid 37

SOV Estland gjorde resa till Narva sid 37

Första barndopet på Nargö sedan andra världskriget sid 38

Utställningen Guldstrand av Lars Johansson i Årsta sid 38

Ny lag öppnar upp för Estlands småöar av A Lindgren sid 39

Fasta inslag

Kalendariet sid 7

Från fårr gänga: Om Ungdomens dans- och sångfest sid 26

Hembygdsföreningarna sid 33

Familjesidorna sid 33

Till vila: Stig Appelgren: Finlandssvensk skrev bibliografi sid 41

Till vila: Agneta Rosenlund: Kustbons redaktör 1993-2002 sid 41

Ordförande har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

Lars Rönnberg                            

Ordförande                               

Kustbon nr 3 2017

S å blev det till slut klart. I april månad skrev SOV på ett hyreskontrakt med AB Eesti Maja Estniska huset för en lokal i Estniska huset på Wallingatan i centrala Stockholm. Därmed är lokalfrågan löst för föreningen under överskådlig tid. Hyran för vår nuvarande lokal på Roslagsgatan höjdes kraftigt den 1 december förra året och föreningen sades upp från hyreskontraktet som går ut den 30 november i år. Under våren har därför föreningens styrelse undersökt och utvärderat flera olika förslag på ny lokal för föreningen. Styrelsen har bedömt att lokalen i Estniska huset är överlägset det bästa alternativet för föreningens ekonomi.

SOV:s verksamhet kan därför fortsätta med oförändrad ambitionsnivå. I Estniska huset kommer vi att hyra två rum och få del i en gemensam yta som vi delar med några andra föreningar. Dessutom kan vi på förmånliga villkor utnyttja andra lokaler i huset. Flytten till Estniska huset innebär att vi får tillgång till en lokal som ligger centralt belägen med goda kommunikationer. Vår verksamhet kommer inte att förändras av flytten. Även i den nya lokalen kommer vi att vara en samlingspunkt för estlandssvenskama och estlandssvenska föreningar i Stockholm. Arkiv, bibliotek, kansli och möteslokaler kommer i fortsättningen att finnas i Estniska huset. Arkivgruppen fortsätter sin verksamhet i den nya lokalen.

Vi känner oss välkomna till Estniska huset! Både hyresvärden AB Eesti maja Estniska huset och Sverigeestemas förbund (REL) har uttryckt önskan att ha oss som hyresgäst och granne. Inför Republiken Estlands 100-årsjubileum 2018 känns det därför nästan symboliskt att vi flyttar in i det estniska huset. En flytt som kommer att underlätta våra kontakter och vårt  samarbete med andra estniska och baltiska föreningar. Just nu pågår flyttarbetet för fullt. Mängder av dokument, arkivalier, föremål och textilier sorteras, förtecknas och packas. Arkivgruppen gör en storartad insats för föreningen i detta flyttarbete. Under arbetets gång har också några fynd gjorts. Ett av fynden gäller Kustbon och det återkommer tidningens redaktör till i nästa utgåva, som blir ett särskilt hundraårsnummer. Efter 21 år lämnar vi nu lokalen på Roslagsgatan. Den har tjänat estlandssvenskama väl! Roslagsgatan 57 har både varit en samlingsplats för estlandssvenskarna och en arbets- och mötesplats för SOV:s och hembygdsföreningarnas funktionärer. Nu packar vi lådorna och flyttar till Wallingatan.

Alla som har flyttat vet att det tar lite tid att packa upp alla lådor efter en flytt, detta gäller även denna flytt. Invigning blir det på det nya året när vi fått ordning på den nya lokalen. För nu är alla tankar fokuserade på flytten. Nu går flyttlasset! Estlandssvenskarna flyttar! Välkomna till vår nya lokal i Estniska huset på Wallingatan!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org