banner_6.jpg
 
 

Kustbon_2017_nr4.jpg

UR INNEHÅLLET:

Kunglig återinvigning av kapellet på Nargö av Mson sid 3

M Gilbert och S-A Mickelin årets kulturbärare sid 4

Kapellet invigdes för första gången 1938 sid 9

Stort jobb att återställa kyrkorna i Svenskbygderna sid 10

Ska Nargö uttalas med g eller j? av Mson sid 12

Y-ljudet som inte fanns. Sammanfattning av ESST sid 14

Glimtar ur August Sohlmans liv av Staffan Sohlman sid 16

Några tankar om Johan Lindström av Bo Stenholm sid 18

Tio ton sälspäck avgjorde var Runö skulle hamna 1919 sid 19

Nya KGB-museet på Bagargatan i Tallinn av Mson sid 22

Sommaren på tre svenska institutioner i Estland:

Nya hembygdsgården Mickogården av I Lindström sid 24

Några veckor i Hapsal och Aiboland av Ove Knekt sid 26

Sta'n och kyrkan som rymmer hela Europa av Mson sid 30

Medeltida altare invigt på Lilla Rågö av A Lindgren sid 32

Topoteket blir estlandssvenskarnas on-line-arkiv sid 34

Litteraturseminarium på Biskops-Arnö av K Widgren sid 37

Till vila: Sture Koinberg, landskapsarkitekt sid 41

Till vila: Torkel Jansson, historieprofessor sid 42

Stående inslag:

Kalendariet sid 21

Hembygdsföreningarna sid 38

Familjenyheter sid 40-43

Bilden på förstasidan: Efter återinvigningen av Sankta Maria

kapell på Nargö fick kronprinsessan Victoria och prins Daniel ta emot presenter från de olika estlandssvenska bygderna. Från Runö lämnade Leif och Susanne Strömfelt över Elin Eliassons bok Runösfolkdräkter. Estlands president Kersti Kaljulaid till höger fick i present av representanter för den estlandssvenska kulturförvaltningen

nyöversättningen av Carl Russwurms bok om

Eibofolke'.

Foto: Mson

Ordföranden har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

                                                                                     Lars Rönnberg

                      

Kustbon nr 3 2018

Det blev en lång och varm sommar detta år men till slut kom hösten med kallare väder och höstens alla färger. Och det blev också Brittsommar, dock någon vecka efter Birgittadagen. För estlandssvenskarna blev det också en lång sommar från Baltiska dagen på Skansen den 26 maj fram till 19 augusti då Nargö S:ta Maria kapell

återinvigdes i närvaro av svenska kronprinsessparet och det estniska presidentparet.

Utöver det gemensamma programmet på Bollnästorget på Skansen under den Baltiska dagen den 26 maj hade också estlandssvenskama ett eget program i Seglora kyrka. I hälsningsanförandet berättade jag att det hade kunnat vara en kyrka från svenskbygden i

Estland som hade funnits på Skansen i stället för Seglora kyrka från Västergötland. Jag berättade att både Sutleps kapell och Runö gamla kyrka hade varit föremål för Skansens intresse. Jag baserade min berättelse på muntliga uppgifter jag fått från två olika håll. I efterhand visade det sig att jag ännu inte funnit stöd för hela min berättelse i

skriftliga källor varför det nu är läge för att förtydliga mig något.

Då Runö nya kyrka stod färdig 1912 var uppfattningen på Runö att den gamla 1600-talskyrkan överflödig. Den hade blivit erbjuden Skansen i Stockholm men erbjudandet avböjdes av ekonomiska skäl. Troligen hade transportkostnaderna blivit för höga för Skansen. SJ - Statens järnvägar hade nämligen erbjudit Skansen att transportera alla byggnader till Stockholm utan kostnad. Till och med kyrkogårdsmuren runt Seglora kyrka

transporterades gratis av SJ från den ursprungliga platsen i Seglora i Västergötland till Skansen. Så en transport över havet med fartyg hade då blivit en betydligt större utgiftspost än beräknat för Skansen om Runö kyrka skulle flyttats till Stockholm. 1916 kom i stället Skansen överens med kyrkostämman i Seglora om en försäljning av kyrkan från 1700-talet och 1918 invigdes Seglora kyrka på Skansen. Tre år senare, 1921,  förhandlade kyrkostämman på Runö med Estniska museiföreningen om överflyttning av den gamla kyrkan till Reva! och till ett friluftsmuseum vid klosterruinen i Piirita. I gengäld skulle Runö få en orgel till den nya kyrkan bekostad av museiföreningen. Men kontraktet om överflyttning till Reval annullerades och Runö gamla kyrka står kvar där den byggdes.

Sutleps kapell finns idag i Estlands friluftsmuseum, känt också som Rocca al Mare - efter stadsdelen i Tallinn där museet är beläget. Museet är en betydligt modernare skapelse än Skansen i Stockholm och öppnades 1957. 0m någon har några ytterligare fakta kring de estlandssvenska kyrkornas planerade eller genomförda förflyttningar är bidragen

välkomna till Kustbon. Det finns fortfarande så otroligt mycket att berätta om estlandssvenskarna, både historia och nutid.

På återseende under hösten!

Lars Rönnberg

Ordförande


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org