banner_6.jpg
 
 

kustbon_4_2009.gif

Innehållsförteckning

Ledaren av Lars Rönnberg   

De sökte ett bestående hem av Ulrich Alkvist   

På liv och död av Peter Nylander 

De vågade inte stanna i Sverige,
av Peter Nylander   

Tio passagerare ombord på Ost,
av Peter Nylander    

Ägarna till Magnushov ger sin syn på historien, av Torkel Janson       

Två tredjedelar dog i pesten 1710, av Mson   

Gammaldags julfirande på Odinsholm,
av Tomas Gärdström 

Svenska skollärare viktiga på Nargö.
av Margit Rosen Norlin

Arnold Lindgren: Rågöborrna drabbades först av sovjetryska ockupationen, av Peter Nylander

Minneshögtid och tominvigning,
av Einar Mihlberg   

"från fårr gånga" av Mson   

Hembygdsföreningarna

Första kulturcafeet gav mersmak, av Mson    

Tankar kring Aibolands museum,
av Jorma Sarv

Estlandssvenska folkdräkter väcker stort intresse, av Juta Holst

Vinden styr matvanorna, av Mson  

Mer om Westerbloms båtar​

Vad minns du från jubileumsåret? 

Nargö-barn på konfirmationsresa,
av Karl Nilsson   

Bernhard Schmidt: Geniet från Nargö 130, av Sven Ahlström     

Sigfrid Österdal: Har Iämnat sin plats i flätdansen, av Einar Mihlberg     

Fredrik Österman: Ledde första Runofamiljen på flykt 1943  

Kustbon nr 4 2009

Ledaren av SOVs ordförande Lars Rönnberg

Ar 2009 närmar sig sitt slut. Det hör till att man så här års ser tillbaka på det år som gått och summerar årets händelser.

Under året har vi uppmärksammat och firat att det passerat hundra år sedan föreningen bildades första gangers där på Bysholms herrgård i februari 1909.

Alla goda ting är tre, därför uppmärksammades jubileet vid tre tillfällen under året. Först på Svenskdagen vid Birkas i Nuckö den 19 juli. Representanter för det officiella Estland och Sverige framförde sina hyllningar. Två dagar senare avtäcktes en minnestavla på Riddargatan i Tallinn som markerar platsen där SOV hade sitt kansli da föreningen både sitt säte i Reval. På Estlandssvenskarnas hembygdsdag den 5 september var det dags för alla estlandssvenskar i Sverige att samlas för en dags gemenskap.

Under sommaren genomfördes också en jubileumsresa till delar av Svenskbygden i Estland. Deltagarna på resan hade möjlighet att delta både i Svenskdagen i Birkas och avtäckningen av minnestavlan i Tallinn. Mot slutet av resan hölls också en festmiddag på hotell Fra Mare i Hapsal.

Världen har förändrats mycket sedan februarimötet 1909. Bara det faktum att föreningen bildades då kejsardömet Ryssland styrde over Estland visas hur omvärlden förändrats under de hundra år som passerat.

Det har nu passerat mer än 60 år sedan överflyttningen till Sverige. Då var det en tid med mycket oro. Även om Winston Churchill sa att järnridån hade sänkts tvärs över kontinenten från Stettin till Adriatiska havet, var det uppenbart att jämridån också fanns norr om Stettin, längs mitten på Östersjön och i mitten på Finska viken.

Havet, Östersjön, som under århundraden varit förbindelsen mellan stränder och folk var nu en sluten gräns. Ingen visste hur framtiden skulle se ut för estlandssvenskarna. De berättelser om flykten över Östersjön som tecknades ned efter ankomsten till Sverige var ett viktigt tidsdokument. Flykten till Sverige var en stor och viktigt händelse för estlandssvenskarna. Den ägde rum mitt under ett krig och berättelserna kom därför att innehålla känsliga uppgifter. Vem man fått hjälp av för att komma iväg. Hur man undkommit gränsvakter på land och till sjöss. Hur man kom in i Finland eller Sverige. Efter nedtecknande överlämnades dessa historier till SOV:s arkiv med löfte om konfidentialitet. Om berättelserna funnits i ett offentligt arkiv hade de hemligstämplats.

Men även hemligstämplade berättelser och dokument förlorar med tiden sin känslighet. Omvärlden förändras och många av de personer som omnämns finns inte längre bland oss. SOV:s styrelse har därför beslutat att häva den sekretess som berättelserna har haft i SOV:s arkiv och göra dem tillgängliga för forskare och andra intresserade. Vi kommer att publicera utvalda berättelser i Kustbon och kanske också på annat sätt. Dessa berättelser är samtidigt en ovärderlig skatt. De är en del av samtidshistorien inte bara för estlandssvenskarna utan för hela Östersjöregionen och för de allra flesta av oss också en del av var egen familjs historia.

Jag vill avsluta med att tacka alla som under året framfört sina hyllningar till SOV. Ett stort tack till alla medlemmar som bidragit till och deltagit i årets evenemang under detta jubileumsår.

Till sist tillönskas Kustbons alla läsare en God, Lugn och Värmande Julhelg och ett Riktigt Gott Nytt År!

Upp till början av sidan

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org