banner_6.jpg
 
 

 Kustbon_4_2010.jpg

Mannen med cykeln är okänd. Bilden ör tagen på isen utanför Ormsö. Bilden finns i SOVs arkiv.

Ur innehållet:

Julhälgana fårr / Julhelgerna förr, av K Hammerman

Stort intresse for nokasvensk, av Mson

Om resande förr och nu, av Peter Nylander

Birkas folkhögskola 90 år, av Mson

Rysslands erövring 1710 påverkade inte... av Mson

Vikingar fick storstryk på Ösel, av Mson

Värvningsmöte för kommunisterna 1941, av Mson

SOV:s hembygdsdag: Föredrag om ..., av Mson

Museichef vann valet till Kulturrådet, av Mson

Kalendarium

Trafiken Ormsö-Hapsal: Svårt att nå... av P Nylander

Trafik på flera bryggor på Ormsö,  av Peter Nylander

Aktörerna på Ormsölinjen av Peter Nylander

Runöborna funderar på kyrkoföremål, av L Strömfelt

Recension av Orlande Figes: De som viskade

Recension av Sofi Oksanen: Utrensning av E Hedfors

Boken om estlandssvenskarnas hövding tar form, Mson

Kyrkodagen, av Margareta Hammerman

Hembygdsföreningarna

Estland går över till euro

Annika Lillemets: Ormsöättling i riksdagen

Nytt Schmidtteleskop

Familjenyheter

Ingeborg Pöhl Andersen: Startade två folkdanslag    

Katarina Beckman: Träffade presidenten på sista resan

Nyår på Odensholm

Kustbon nr 4 2010

Ledaren

Under året som gått har stora och små händelser passerat

i Estlands svenskbygd. Bland de större ar återinvigning­ en av Lilla Rågös kapelltorn, firandet av 20-årsdagen av Ormsö kyrkas återinvigning och det första nyvalet till Kul­turrådet. De två första händelsernas har utförligt refererats i Kustbon men valet skedde under tre dagar i november sa valresultatet år fortfarande aktuellt. När ni läser denna spalt har det nyvalda Kulturrådet samlats för första gången och valt en styrelse.

Det är lite av en besvikelse att vi – Kulturrådet och styrel­sen under den gångna treårsperioden – inte lyckats särskilt bra med att få fler estlandssvenskar i Sverige att skriva in sig i minoritetslängden. Det måste vara en av de viktigaste uppgifterna för det nyvalda Kulturrådet att engagera fler i Sverige för Kulturrådets verksamhet. Vi i det nya Kul­turrådet måste informera mer och bättre om verksamheten och öka kunskapen om rådet. Genom ökad kunskap kan vi sedan lättare motivera fler att skriva in sig i minoritets­längden och därmed öka stödet för Rådets verksamhet.

Kulturrådet finns och verkar i Estland, men med en tydlig

förankring hos estlandssvenskarna i Sverige ökar Kultur­rådets mandat att tala för oss i Estland. Vi får inte glömma bort de estländska myndigheternas välvillighet när de tillät estlandssvenskar i Sverige också kunde skriva in sig i minoritetslängden.

Ytterligare två händelser finns anledning att namna så har mot slutet av året. Aibolands museum – det estlands­svenska museet i Hapsal – har fått en ny chef under året. Det är en klar vändning till det bättre även om alla problem för museet därmed inte är över. Jag önskar Ülo Kalm lycka till med museet under 2011 och uppmanar alla estlands­svenskar all stödja museets verksamhet, i stort som smått.

Den arbetsgrupp som arbetar med frågorna kring de estlandssvenska kyrkohistoriska föremålen under ledning av landshövdingen i Hapsal har fortsatt sitt arbete. Nu ska arbetet med att inventera dessa föremål inledas. SOV har tillfrågats om att ansvara för inventeringen av föremålen i Sverige. Det är ett intressant arbete som jag kommer att följa med stort intresse.

Vintern kom tidigt detta år. Den mörka månaden novem­ber förvandlades snabbt till en snörik månad. I alla fall för stockholmsområdet kändes slutet av november mer som slutet av januari. Känslan att julen redan passerat infann sig. Men som tur är ligger julen framför oss. Efter julen kommer nyårshelgen med alla förhoppningar om ett bättre år än det som precis passerat.

Här känns det passande att tacka för det år som passerat och tillönska Kustbons alla läsare en God, Lugn och Vär­mande Julhelg och ett Riktigt Gott Nytt År!

Vi ses!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org