banner_6.jpg
 
 

Kustbon_3_2011-.jpg

Ur innehållet:

En säde full av förhoppning av Lars Lindström

Stort intresse för estlandssvenskarna på Gotland av Riina Nodapera

Vad jag minns från julen på Rågöarna av A. Lindgren

”Som att komma till en annan planet” av Peter Nylander

Öselbor först att besöka Runö av Eva Odenskiöld

Recension av ”Den glömda historien” av J. Chrispinsson

Recension av ”Av kejsaren gillad och stadfäst!

Recension av ”Krigzon Hangöudd 1939-1945” av T. Karlsson

Recension av ”Med egen röst” av Toomas Hendrik Ilves

Recension av ”Estlands galna århundrade” av E. Soosaar

Recension av ” Den blodiga jorden” av T. Snyder

Nymornat intresse för Rågöarnas dans, av Gun Pella

Runbjarn på Stömmingsmarkanden, av Ove Knekt

Kustbon nr 4 2011

Lars_Ronnberg2.jpg

Ledaren

Årets händelser kan sammanfattas på olika sätt. För en förening som SOV redovisas årets händelser och aktiviteter i årsberättelsen som behandlas på föreningens årsmöte nästföljande år. I årsberättelsen skriver styrelsen om årsmötet på våren, hembygdsdagen och kyrkodagen samt övriga arrangemang där SOV är med och organiserar eller endast deltar.

Av dessa arrangemang förtjänar hembygdsdagen att nämnas redan nu och i denna spalt. Det är estlandssvenskarnas hembygdsdag och alltså en angelägenhet för alla estlandssvenskar och inte bara för SOV:s medlemmar. Sålunda arrangerades årets hembygdsdag av en arbetsgrupp som leddes av OHF:s ordförande Karin Johansson och med representanter för samtliga hembygdsföreningar.

Ordet succé tycker jag att man kan använda för att sammanfatta intrycken från årets hembygdsdag. Dagen var välbesökt, många kanske kom enbart för matens skull, för de estlandssvenska sångerna och danserna eller lockade av föredragshållaren John Chrispinsson. De allra flesta tror jag kom för hela programmets skull och för den minst lika viktiga sociala samvaron med släkt, vänner och bekanta. ”Vi hade kunnat hålla på en timma till”, var det någon som sa. Kanske var det jag själv?

Jag tror på idén om ett blandat program för att väcka intresse hos så många som möjligt att komma på hembygdsdagen. Naturligtvis ska jag inte förringa på något sett möjligheten att träffa gamla vänner men med fler besökare finns möjligheten att även träffa nya vänner. Så det är min förhoppning att 2012 års estlandssvenska hembygdsdag kan arrangeras på samma sätt, planeras och genomföras av en arbetsgrupp med representanter från alla estlandssvenska föreningar i Sverige.

Årets estlandssvenska kyrkodag – där vi återvänt till Immanuelskyrkan i Stockholm efter förra årets besök i Storkyrkosalen – var också välbesökt och innehöll både vacker sång och musik och ett intressant samtal på mål om julfirande förr. Detta samtal har spelats in och kan därför bevaras för framtiden.

Framtiden? Ja, den har vi i morgon, nästa vecka, nästa månad och nästa år. Med förenade krafter, med samarbete mellan de estlandssvenska föreningarna och ett växande intresse hos den yngre generationen estlandssvenskar så bär vi det estlandssvenska kulturarvet och den estlandssvenska gemenskapen in i framtiden.

Som vanligt avslutar jag denna spalt i decembernumret med att önska alla Kustbons läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org