banner_6.jpg
 
 

Kustbon_3_2012.jpg

Ur innehållet

Ledaren av Lars Rönnberg sid 2

Jul i barndomshemmet på Ormsö av Sven Svärd sid 3

Henrik Berensson träffade Hindenburg och Sven Jerring sid 6

Mari Kandlas uppsats om kulturtrauman i Nuckö sid 8

Sommarens arkeologiska utgrävning på Runö sid 12

Estland idag av Kaire Reiljan sid 15

Svibybranden 1932 presenterades med texter, foton... sid 16

Rågöföreningen fyller 20 år av Arnold Lindgren sid 18

Kapellinvigning närmar sig på Stora Rågö av Einar Mihlberg sid 20

SOV:s hembygdsdag om öar och dikter av Mson sid 23

Vattenskada i SOV:s föreningslokaler sid 24

Nytt kök i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn sid 25

Hoppet av Hapsal besöker Helsingfors av Ove Knekt sid 26

Servicecentrum invigt på Ormsö av Linnéa Gillvik sid 27

Kyrkklocka tog sjövägen från Strängnäs till Tallinn sid 28

Estlandssvenska gravar försvann i Vaxholm av Peter Nylander sid 30

Estlandssvenskt ålderdomshem 1946-69 av Mson sid 31

Från fårr gånga sid 31

Kalendarium sid 32

Efterlysng av personer på två foton av Ivi Tamm sid 32

Hembygdsföreningarna sid 33

Rec: Den goda svensktiden? och Stormaktsdrömmar av Ove Knekt sid 36

Sanningen om förintelsen i Estland av Ove Knekt sid 39

Familjenyheterna sid 42

Elsa Arjak: Torsdagstanten som skänkte sitt hem sid 44

Julide Hallman-Okasroos: Väldigt gott minne och goda råd sid 45

Lars Åhlander: Skrev böcker om Runö och G-svenskby sid 45

Johannes Ahlberg: En av de sista estlandssvenskarna sid 46

Väderprognos ur Gatiens bruker å troar av Ätsve-Mats sid 48

Bilden på förstasidan:

Rickul. Joel Fagerlund, Bergsby Mats, på väg till kvarnen. Fotot taget 1938. SOVs arkiv.

Kustbon nr 4 2012

Lars_Ronnberg2.jpg

Ledaren

Ett år går fort. Återigen går ett år mot sitt slut. Man kan välja att se blicka tillbaka eller se framåt så här års. Ser jag framåt finns det två tillfällen som redan noterats i kalendern. Det första är att det gått 80 år sedan den estlandssvenska sångarfesten hölls 1933 i Hapsal. För att uppmärksamma detta jubileum organiserar Kulturrådet en ny estlandssvensk sångarfest som kommer att äga rum inne på borggården den 9 juni 2013. Samma plats där festen hölls 1933. Det blir en samling och manifestation för svenskheten och den svenska kulturen i Estland. Det är min och hela SOV:s styrelses förhoppning att estlandssvenskarna i Sverige sluter upp och deltar både på scen och som åhörare.

Den andra händelsen som finns noterad i kalendern – även om den inte är bestämd till ett visst datum – är nyval till Kulturrådet. Den andra treåriga mandatperioden för Kulturrådet går mot sitt slut. Styrelsen för den innevarande mandatperioden har haft en annan inriktning på verksamheten än styrelsen för den första mandatperioden. Eftersom jag tillhörde styrelsen under den första mandatperioden tänker jag inte ta utrymme här och diskutera skillnaderna. I stället vill jag lyfta fram kontinuiteten, att vi – estlandssvenskar i Estland och i Sverige inskrivna i minoritetslängden – har genomfört två val inom lagstadgad tid och nu inleder förberedelser för det tredje valet. Vi är den enda kulturella minoritet i Estland som genomfört flera val. Jag ser fram emot nästa val, för Kulturrådets kontinuitet och stabilitet. Efter valet och en påbörjad tredje mandatperiod kommer ingen att se Kulturrådet som något kortvarigt experiment utan något stabilt och bestående. Och det ger föroppningsvis en starkare röst och stabilare ekonomi.

Under hösten drabbades tyvärr våra lokaler på Roslagsgatan av en fuktskada, eller vattenskada. Det blev ingen översvämning men samtidigt ändå tillräckligt mycket vatten att vi var tvungna att riva upp golvet i två av rummen. Tur i oturen är att våra samlingar, arkiv, bibliotek och andra föremål inte skadades av vattnet. Det största hotet mot museer och andra samlingar av föremål eller arkiv är inte brand utan vatten. Vattenskadan i lägenheten ovanför vår lokal var tydligen omfattande. Det vatten som kom in i vår lokal hade sipprat igenom en spricka i betongvalvet ovanför vår lokal.

I samband med saneringsarbetet har vi kommit fram till att vi ska disponera om lite i våra lokal. Lokalen har disponerats mycket för den egna föreningsverksamheten, kanske lite en inåtvänd verksamhet för de estlandssvenska föreningarnas medlemmar som redan vet mycket om estlandssvenskarna. Vi tror att förändringen i lokalen kommer att underlätta för en verksamhet som blir mer utåtriktad, mot de besökare som ännu inte vet så mycket om estlandssvenskarna men vill veta mer. Samtidigt hoppas vi att alla besökare – nya som gamla – kommer att tycka att förändringarna är till det bättre.

Detta skrivs på ön Fejan, i Stockholms norra skärgård, strax norr om Söderarmsleden. Står jag nere på bryggan ser jag några på några hundra meters håll färjorna mot Åland, Åbo, Helsingfors och Tallinn passera. Det är lätt att resa över Östersjön numera. Många tar tillfället i akt att åka över Östersjön för en kortare eller längre tid över jul och nyår. Därmed är jag inne på slutet av denna text. Jag önskar alla Kustbons läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Jag avslutar med förhoppningen att nästa år ska bli ett ännu bättre år!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org