banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2013.png

UR INNEHÅLLET

Flykt vid andra försöket av FritjofLindström

Arvid och Malla Björk från Runö av CG von Ehrenheim

Utställning i Kuressaare om terrorn mot Runö

Ormsö Sångarkör till Sverige 1930 av Lena Weesar

Dietrich och andra kafäer i Hapsal av P&A Nylander

Spritsmuggling big business längs kust av P Nylander

Rec: Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia

Rec: Lotsar, spetskläder. .. många sidor av Nargö

När duvorna tystnar, boksignering av Sofi Oksanen

En vecka på Hapsals sjukhus av Elisabeth Hedfors

Om konsten att brodera sin hembygd av Lena Weesar

in första släktresa till Ormsö av Annica Ahlbom

Olo Kalm och Jana Stahl nya ordförande i Kulturrådet

Jullekar från Runö, faximil från decembernumret 1950

Bilden på först sidan: "Ormsö, söndagsskolans julfest I 939 i Rälby bönehus" står det under det här vykortet, som är hämtat ur SOV:s stora bildarkiv. Vykortet lät baptistförsamlingen trycka upp för spridning. Du som känner igen något eller några av barnen eller lärarna uppmanas kontakta redaktionen. Aret därpå gjorde den

sovjetryska ockupationsmakten allt den kunde för att hindra julfirandet i Baltikum. På Ormsö fanns i början av I 900-talet förutom den medeltida lutherska S:t Olofskyrkan nästan 20. frikyrkokapell.

Kustbon nr 4 2013

Lars_Ronnberg2.jpg

Ledaren

Så här års, när julen står för dörren och året närmar sig sitt slut, finns det tid för eftertanke kring och återbilckar på det år det år som passerat. Snart kommer ett nytt år och att se fram emot. Ett helt nytt år att forma med tankar och handlingar.

Detta år finns det år finns det också anledning till återblickar längre tillbaka än till det gångna året. För 70 år sedan, 1943 inleddes uppbrottet från Estlands svenskbygd. Det avslutades året efter, 1944. Då hade många små båtaroch några större båtar och fartyg fört huvuddelen av estlandssvenskarna över Östersjön till säkrare mark än vad hembygden, Estlands svenskbygd var när de sovjetiska styrkorna marscherade västerut mot Östersjöns stränder. Många stannade eller blev kvar i Estlands svenskbygd, de flesta tog sig över Östersjön till Sverige.

Vi kommer under 2014 - Minnesåret 2014 – uppmärksamma att det gått 70 år sedan uppbrottet från Estlandssvenskbygd ägde rum. Det är tidens gång att skaran av de som var med om dessa händelser har minskat genom åren. Leden har glesnat ännu mer sedan vi firade 50-årsminnet 1994. Det finns ändå anledning att under detta och under 2014 se bakåt i tiden och minnas perioden 1943-1944. Det kommer vi att göra under 2014 med semiarier som skildrar tidsperioden och händelserna 1943-1944, utställningar och Estlandssvenskarnas hembygdsdag under hösten som kommer att ha uppbrottet som tema.

De som kan berätta blir allt färre för varje år, de som vill lyssna blir allt fler för varje år. Därför kommer programmet för Minnesåret vara för både de som var med och för de som vill ta del av den äldre generationens berättelser.

Några programpunkter nästa år kommer vi att genomföra gemensamt med esterna i Sverige. Den äldre generationen där delar samma historia som den äldre generationen av estlandssvenskar. Uppbrott och flykt från hembygden. 2014 är det också 20 år sedan esterna och estlandssvenskarna gemensamt invigde Frihetens port, minnesmärket på Djurgården i Stockholm som symboliserar vårt tack till Sverige. 2014 är det också 20 år sedan MS Estonia förliste på Östersjön. Sorgen efter förlisningen är också något vi delar starkt med esterna i Sverige.

Minnesåret 2014 blir en samling för estlandssvenskarna, för vår historia, men också vår framtid. Vi ska bevara och vårda vår historia men vi far inte fastna i ett läge där vi endast ser bakåt. Estlandssvenskarna har en framtid både i Sverige och Estland. Det måste de estlandssvenska för den svenska minoriteten i Estland slå vakt om.

För tio år sedan invigdes ett minnesmärke i Tullhusparken i Dalarö till minne av de estländare som kom till Dalarö under uppbrottet. På sockeln till minnesmärket finns en tavla med de gångna 70 åren: Uppbrott Hopp Längtan Glömska Minne Saknad Liv Framtid

Det sista ordet är Framtid!

Med den avslutningen tackar jag för det gångna året, önskar Kustbons läsare en God Jul, ett Gott Slut på detta år och ett Gott Nytt År!


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org