banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2014.jpg

UR INNEHÅLLET

 

På Ormsö lever minnet av söndagsskolfesten 1939

Några minnen från söndagsskolans julfest av J Rönnberg.

Två julfester på Nargö på 1930-talet.

Anders Ahlström: Ett år i tyska fångläger av Lena Weesar.

Finska smugglare hjälpte familjen Westerblom av Mson.

Vem kom med dockan till Hangö? av

13 personer drunknade under överflyttningen.

Bärgade skutan Triina räddade flyktingar av P Nylander.

Estlandssvenskar gynnades framför andra flyktingar.

En rättelse i porträttet av Ivar Pöhl.

SOV:s kyrkodag 2014: Guldkantat möte om Sven Danell.

Rec av Guldstrand: Varm beskrivning av 1930-talet

Racundras resa 1922 genom svenskbygderna: Runö.

Eiffelfyrtornet mitt i Rigabukten av Mson

Mer om vraket vid Rågöama(uppföljning från nr 3 2014).

Rapport från Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning.

Därför ska man gå med i minoritetslängden av L Weesar.

Flyktingarna som kommer av Alf Henriksson.

Fasta inslag:

Från fårr gånga av Mson

Hem bygds föreningarna

Familjesidorna.

Till vila: Mati Nyman: Första återvändaren på L:a Rågö.

Till vila: Brigitta Magneli Lorentz: Oumbärlig organist.

Till vila: Sigrid Öström: Dans när museet öppnade 1935

Kustbon nr 4 2014

Margit-Rosen-Norlin.jpg

Ledaren

Innevarade år är snart slut. Det har varit många aktiviteter och mycket som var viktigt att påminnas om här i Sverige och i Estland. Flykten över Östersjön för 70 år sedan skulle uppmärksammas med en minneshögtid. En bok med flyktberättelser och register över ankomna estlandssvenskar skulle utges. Boken skulle även innehålla redogörelser av dokument och brevväxling mellan myndigheter samt rapporter vid överflyttningen.

Tillsammans med de estlandssvenska hembygdsföreningarna började SOV i vintras att planera en Minnesdag. En grupp med cirka tio personermöttes regelbundet för att utforma programmet. Valet av Barockhallen i Historiska museet den 30 augusti blev bra. Många förslag om medverkande framfördes och programmet utformades under sommaren med varierande

inslag av bland annat tal, sång, musik, folkdans och folkvisor. På programmet stod även prisutdelning till Margareta Hammerman för boken Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. På bokbordet fanns boken till försäljning, tillsammans

med annan litteratur. En kopia av Aibo-tapeten kunde beskådas och Jorma Friberg berättade om tapetens tillkomst. Bertil Björks modell av Bissa-gården från Runö fanns på ett bord. Och hälsningar skulle framföras från Estland och Finland. I pausen kunde vi sitta ute och tillfälle fanns att prata med släkt och vänner. Deltagare kom i mängder. Vi hade räknat med 200 gäster, men det kom fler. Referat från Minnesdagen finns i Kustbon nr 3 2014, sid 18-19. Jag vill härmed tacka de medverkande och övriga som hjälpte till denna varma oförglömliga dag i augusti.

För mig har det blivit ett flertal resor på Östersjön med anledning av Minnesåret. Den 14 maj var jag på Gotland och berättade för den lokala estniska föreningen om estlandssvenska ftyktbåtar för 70 år sedan. Den 6 september var jag i Norrtälje vid avtäckningen av en båtskulptur till minne av de flyktbåtasr som kom till Roslagen. Lördagen den 20 september var jag i Haapsalu till minnesgudstjänst och avtäckning av en stensättning och dagen därpå i Svenska S:t MIkaelskyrkan vid gudstjänsten och planteringen av en ek. Nu återstår ett uppdrag för mig. Jag reser till Mariehamn på Åland och vidare till Kökar med skärgårdsbåt. Den 9 december ska jag medverka vid en minneshögtid i kyrkan och församlingshemmt samt tända ljus för att minnas vår flykt över havet.

Jag önskar er alla: God Jul och Gott Nytt År!

Margit Rosen Norlin

Ordförande i SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org