banner_6.jpg
 
 

Kustbon_4_2015.jpg

UR INNEHÅLLET:

Ny bedömning av Runös okända konstskatter av Mson sid 3

Sex kyrkor på Runö – svenskt rekord? av Mson sid 8

Traditionella bollspel på Runö av Isak Lidström sid 10

Rec: Min morfar var flykting av Emil Pettersson sid 12

Estlandssvenska kyrkomuseet i Tallinn fyller tio år sid 14

Kyrkoföremålen spridda i tre länder sid 15

Rec: Estlands ortnamnsbok av Eesti Keele Instituut sid 18

Odensholms byalag har köpt tomt på Odensholm sid 20

Permanent utställning i Roma om svenskbyborna sid 22

Magnushovs byggnadshistoria 1636-1747 av J Lindström sid 23

ESST:s workshop om estlandssvenska dialekterna sid 27

Årsberättelse 2016 för Aibolands museum av Ülo Kalm sid 28

Nya Kulturförvaltningen börjar arbeta av Lars Rönnberg sid 31

Klarlägger DNA-analys estlandssvenskarnas ursprung? sid 33

Fredrik Peedu ny försvarsattaché i Rom sid 34

Runös präst Harri Rein i två tv-program av A Lindgren sid 35

Välgångsönskningar till jul på Runö av Ernst Klein sid 40

Fasta inslag

Från fårr gånga (Julgranen fyller 575 år) sid 9

Rättelser och kompletteringar sid 30

Hembygdsföreningarna sid 32

Kalendarium sid 37

Familjesidorna sid 36

Till vila: Egil Hamnholm byggde kvarn i Rälby på Ormsö sid 38

Till vila: Svea Tegelberg blev sista syskonet från Gambyn sid 38

Till vila: Elsa Seffers berättade gärna om sin barndom sid 39

Bilden på förstasidan:

Jungfru Maria med Jesusbarnet och en anonym biskop visas i den permanenta utställningen på Historiska museet i Riga.

Båda kommer från Runö där de efter reformationen placerades utomhus och förlorade all färg och förgyllning.

Foto: Sven Reinholdson

Ordförande har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

Lars Rönnberg                            

Ordförande                               

Kustbon nr 4 2016

Det var val i början på november. Det kanske inte var

lika uppmärksammat i media som valen i USA men

för oss estlandssvenskar var detta val både viktigt

och intressant. Valet jag tänker på är naturligtvis valet till

Estlandssvenskarnas kulturförvaltning. Det var viktigt för

kontinuiteten i det kulturella självstyret och det visade på att

vi kunde kraftsamla och genomföra ett val med tillräckligt

högt valdeltagande för att det skulle vara godkänt.

 

Från SOV:s sida hoppas vi på att Kulturförvaltningen

får arbeta ostört hela mandatperioden utifrån

de förutsättningar som gällde vid valet, alltså

att röstberättigade estlandssvenskar bosatta i Sverige

kan fortsätta att bidra till Kulturförvaltningens arbete

som ledamöter. Kulturförvaltningens arbetsområde är

svenskheten i Estland, det är ingen tvekan om detta. Men

stödet från estlandssvenskarna i Sverige har varit betydande

både under Kulturförvaltningens uppbyggnad och under

dess verksamhetsperiod – både från föreningar och från

enskilda personer. Det vore synd om vi på något sätt

förhindrades att fortsätta detta stöd.

 

För SOV:s styrelse har lokalfrågan varit en stående

punkt på dagordningen vid höstens sammanträden.

Det som har diskuterats i styrelsen är inte så

mycket frågan om att hitta en ny lokal, utan vilken

typ av lokal behöver vi? Roslagsgatan idag har flera

funktioner: arbetsplats för kansliet och arkivgruppen,

sammanträdeslokal, arkiv för våra dokument, foton,

filmer med mera, bibliotek, utställning och förråd för våra

samlingar av föremål och textilier, lokal för seminarier med

mera samt social träffpunkt för alla estlandssvenskar.

 

Det kan redan nu sägas att flyttar vi till en ny lokal

– vilket vi med stor sannolikhet kommer att göra

under 2017 – så kommer vi inte disponera lika

många kvadratmeter som vi idag har på Roslagsgatan.

Det är den ekonomiska realiteten i dagens Stockholm.

Det är dock viktigt att vi kan fortsätta

med den verksamhet som är central

för föreningens verksamhet, bland

annat arkivgruppen, Kustbon,

seminarieverksamhet och mötesplats

för estlandssvenskarna. Jag förstår att

ni läsare funderar över hur ekvationen

färre kvadratmeter går ihop med den

verksamhet vi har idag? Låt mig därför

vara tydlig: även med en ny lokal,

så kommer det inte att vara någon

förändring av föreningens verksamhet,

möjligen med undantag av platsen

för vår verksamhet. SOV ska även i

fortsättningen vara en kunskapskälla

och mötesplats för estlandssvenskar

och andra intresserade. Den uppgiften

kommer vi att kunna lösa!

 

J ag ser fram emot 2017 och de

förväntningar och förändringar

som ett nytt år alltid för med sig.

Det kommer att bli ett mycket bra år

för SOV och estlandssvenskarna! Med

detta önskar jag Kustbons läsare en

riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org