banner_6.jpg
 
 

Kustbon_2017_nr4.jpg

UR INNEHÅLLET:

Tema Kustbon 100 år sid 3-13

Huvudartikel av Glenn Kranking sid 3

Uttrycket "Varer svenske" av Mson sid 5

Veckotidningen som blev medlemsblad av Mson sid 6

Sensationellt fynd av tidning från 1943 av Mson sid 10

Tidningen tryckt i tre länder av Mson sid 13

Rec av tre böcker om korstågen av Mson sid 15

Rec Loode-Eesti murdelood. Redaktör: Evi Juhkam sid 16

Bråk om språk i kyrkan i Kors av Mson sid 19

Julen: Årets stora mathögtid av Ove Knekt sid 20

Julkorv på gammalt vis med Sven Svärd från Ormsö sid 21

En underbar räddning på isen 1796 av Cari Russwurm sid 22

Israpporterna berättar om klimatet av Mson sid 23

Rec: August Johannes Luusmanns foton från öarna i norr sid 24

Brännboll till påsk på Runö av Isak Lidström sid 24

Upprop till Runöboma om Korsgården sid 26

Juta Holst prisad för bok om Spithamn sid 27

Stefan Löfven besökte Sankt Mikaelskyrkan i Tallinn sid 27

Första skolbarnet på Nargö sedan 1943 sid 28

Stockholmsluften farlig 1945 för de unga flickorna Sid 29

Hans Pöhls engelsk-estniska ordbok till SOV:s bibliotek Sid 29

Roslagsgatan nu och då: Ett tomrum Sid 32

Fasta inslag:

Fran farr gånga: 13 dagars skillnad mellan kalendrarna sid 12

Kalendariet sid 13

Hembygdsföreningarna sid 25

Familjesidoma sid 29

Till Vila: Inga Ekman: Förde Ätsve Mats' Sånger vidare sid 31

Faximilet på förstasidan: Det första numret av Kustbon gavs ut i Reval den 1 januari 1918 enligt den julianska kalendern. Hundraårsdagen firas den 14 januari enligt

den gregorianska kalendern i Stockholm. Välkommen

Ordförande har ordet

Lar-Ronnberg-2016.jpg

Lars Rönnberg                            

Ordförande                               

Kustbon nr 4 2017

Året som ligger framför oss, 2018, är ett dubbelt jubileumsår. Det första jubileet vi firar är att det är etthundra år sedan Estland utropade sin självständighet. Estland var därmed en av de nationer som blev självständig stat då de tre stora kejsardömena i Europa Kollapsade i slutet av första världskriget. Ett sådant jubileum ska naturligtvis firas. Då aven Lettland och Litauen firar etthundra år sedan sina självständighetsförklaringar 1918 är det tre stater som kommer att firas då vi samlas på Skansen lördagen den 26 maj 2018.

Det är den Baltiska samarbetsgruppen - ett samarbete mellan de föreningar i Sverige som har rötter i de baltiska länderna men som idag verkar i Sverige - som anordnar Baltiska dagen på Skansen. Tidigare i år genomfördes den Baltiska dagen på Hersby hembygdsgård i Sollentuna. Då var det Sverigeesternas riksförbund och Estlandssvenskarnas kulturförening som stod för arrangemanget. Det var ett mycket lyckat arrangemang med fint program och goda besökssiffror. För arrangemanget på Skansen är alla föreningar inom Baltiska samarbetsgruppen med och arrangerar.

Vi räknar med deltagare från alla föreningar och länder och många, många fler besökare än på Hersby hembygdsgård. Vill du medverka och framträda, eller hjälpa till med genomförandet, hör av dig till oss. Arbetet med detaljplaneringen inleds inom kort. Samlingen på Skansen blir den stora programpunkten för hundraårsfirandet under 2018. Men det finns fler programpunkter som planeras för nästa år.

Det andra jubileet 2018 är för Kustbon. Nästa år är det 100 år sedan Kustbon kom ut för första gången. Kustbon är en mycket intressant publikation; publicerad i olika format och periodicitet, förbjuden av myndigheterna, återupplivad i Stockholm efter överflyttningen, mer eller mindre dödförklarad av desillusionerade redaktörer men idag en livaktig och uppskattad medlems- och kulturtidskrift. Enligt redaktören Mattias Reinholdson också den enda tidningen som tryckts i tre olika länder. Och han bör veta, om någon. En annan som vet är Glenn Kranking, Associates professor vid Gustavus Adolphus College i Minnesota USA, som inleder jubileumsåret för Kustbon med en artikel i detta nummer om tidskriftens historia. En tredje jubilar, som ännu inte hunnit bli ett hundra år men som är på god väg, är Aibolands museum, det estlandssvenska museet i Hapsal, som firar 25 år med samling i Hapsals kulturhus i mellandagama. SOV och jag framför våra varmaste gratulationer till de första tjugofem åren.

Jubileumsåret 2018 är således ett år att se fram emot. När sista numret för Kustbon 2017 går i tryck är det ännu några dagar kvar på det gamla året med helger att fira. Jag avslutar därför denna text med att önska Kustbons läsare en riktigt God Jul, Gott Slut på 2017 och ett Gott Nytt Jubileumsår 2018!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org