banner_6.jpg
 
 

Olofsdagern den 29 juli 2012

Olofsdagens predikan hölls för första gången av Björn Vikström biskop i Borgå stift i Finland. Prosten Tiit Salumäe läste upp en hälsning från Henrik Svenungsson som på grund av hög ålder för första gången inte kunde delta i firandet av Olofsdagen. Övriga officianter var kyrkoherde Patrik Göransson och diakon Ants Rajando.

Firandet av Olofsdagen förstsatte på Hembygdsgården i Sviby där där besökande kunde se fotoutställningen om Svibybranden 1932 i det nya stallet.


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org