banner_6.jpg
 
 

President Ilves besökte Sverigesterna och estlandssvenskarna på Eesti Maja i Stockholm under statsbesöket

Tre-med-Ilves.jpg

På mottagningen den  18 januari för President  Toomas  Hendrik  Ilves  och  fru  Evelin Ilves på Eesti Maja i Stockholm, uttalade Sven Salin ett stort tack till presidentparet för deras besök på Ormsö i somras i samband med 20-årsjubileet av återinvigningen av Ormsö kyrka. Han framförde även ett stort tack till Estland från alla estlandssvenskar för de liberala och generösa lagarna för minoriteterna som har gett oss, som bor i Sverige, möjlighet att att rösta för och vara medlemmar i den kulturella självförvaltningen för den svenska minoriteten i Estland. En av de som arbetade mycket hårt för att dessa lagars tillkomst i den första konstitutionen på av det fria Estland på 1920-talet var en estlandssvensk, Hans Pöhl. Talet hölls på engelska och kan läsas i sin helhet här >>>

Fler bilder från mottagningen finns här >>>

Läs mer om statsbesöket

Läs Carl Bildts blogg >>>

UD:s blogg >>>

Sveriges Radios intervju men presidenten i Vällingby >>>

Det nya året inleds med statsbesök från Estland den 18-20 januari

     

Estlands president Toomas Hendrik Ilves avlägger statsbesök i Sverige 18-20 januari 2011 på inbjudan av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf. Presidenten åtföljs av sin maka Evelin Ilves.

Presidentparet-Ilves_2.jpg

Fotot är taget vid presidentparets besök på Ormsö i somras i samband med jubileumsfirandet och Olofsdagen. Foto M. Hammerman.

Sveriges förbindelser med Estland (informationen är hämtad från UD hemsida)

Relationerna mellan Sverige och Estland är utmärkta och täta på alla nivåer, och ett nära samarbete sker på många områden, både bilateralt och nordisk-baltiskt. Över 1 500 svenskrelaterade företag är aktiva i Estland och Sverige (40 procent) står tillsammans med Finland (22 procent) för merparten av de utländska direktinvesteringarna. Sverige är Estlands tredje största handelspartner.

Sverige är representerat i Estland med ambassad i Tallinn, två honorärkonsulat i Narva och Tartu samt Sveriges Exportråd i Tallinn. Estland är representerat med ambassad i Stockholm samt med sex honorärkonsulat i Göteborg, Eskilstuna, Visby, Malmö, Karlstad och Karlskrona. Dessutom finns också sverigeesternas och estlandssvenskarnas intresseorganisationer med centrum i Estniska huset (Eesti Maja) på Wallingatan i Stockholm.

Kort historisk bakgrund

Estland blev självständigt 1918. 1939 hade landet nått en levnadsnivå jämförbar med Finlands och Sveriges. 1940 ockuperades landet av Sovjetunionen, 1941 av Nazityskland och 1944-1991 på nytt av Sovjetunionen. Estlands moderna historia är mot denna bakgrund på många sätt levande och aktuell fortfarande i dag. I landets äldre historia finns mycket som knyter an till Sverige och svensk historia, inte minst från perioden 1561-1710 då Estland tillhörde Sverige, en epok som har ett för många svenskar oväntat gott rykte i Estland. Under 1900-talet har inte minst den stora flyktingvågen av 25 000 ester och 7 000 estlandssvenskar till Sverige 1944 skapat särskilda band mellan våra länder.   


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org