banner_6.jpg
 
 

Sökmenyn

 SOV:s bildarkiv

Fotografier från Estlands svenskbygder är en ovärderlig dokumentation av livet där under den svenska tidens sista decennier. De är till stor del samlade i enskilda personers fotoalbum. Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner SOV insåg redan på 1960-talet att det var stor risk för att denna kulturella skatt skulle gå förlorad om den inte samlades in och dokumenterades och lagrades i SOV:s arkiv. Man vädjade därför till medlemmarna att de skulle lämna in sina fotoalbum för avfotografering. Det var många som hörsammade detta och under årens lopp har arkivet fått in och fotograferat av nästan 7 000 bilder. För några år sedan skannades bildnegativen in och lagrades som digitala bilder för att man lättare skulle kunna söka och studera dem via dator. Det är nu även möjligt att nå dem över internet via denna sida.

Tryck knappen "Sökmenyn"   till vänster så kommer du till en meny där du kan söka bland bilderna utgående från ort och ämnesområde. Det är även möjligt att söka i de texter som tillhör bilderna och att visa en enskild bild utgående från dess arkivnummer.

Det viktigaste med arkiveringsarbetet var att fotograferingen blev gjord. Ofta var det så att man inte visste vad fotografierna föreställde. Detta har man försökt komplettera med i efterhand, men det är - om inte annat på grund av det stora antalet bilder - ett mödosamt arbete. Därför finns det en del bilder som helt saknar förklarande text och andra där texten är ofullständig (eller i vissa fall felaktig).

Ett av syftena med att göra bildarkivet tillgängligt via internet är att SOV:s arkivgrupp skall få hjälp med att komplettera och rätta bildtexterna. Om du vill komplettera eller ändra en bildtext, sänd då ett mejl till arkivgruppen@estlandssvenskarna.org

Den här internetadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.  Använd bildens arkivnummer som referens.

Bilderna i arkivet får användas fritt, men källan "SOV:s arkiv" skall anges.

Fler foton finns också på Topoteket se>>>

 

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org