banner_6.jpg
 
 

 

SOVs Styrelse

SOVs årsmöte hölls den 4 mars 2017 i vår lokal på Roslagasgatan 57 i Stockholm. Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna omvaldes Lars Rönnberg till ordförande övriga avgående ledamöter omvaldes. Till föreningens revisorer omvaldes Anna-Greta Ter Borch och Gunilla Törnblom, till revisorssuppleant omvaldes Göte Brunberg.

Styrelsen:

Lars Rönnberg, Ormsö
Ordförande

lars.ronnberg@estlandssvenskarna.org

John - Evert Hamberg, Ormsö

john-evert.hamberg@estlandssvenskarna.org 

Mattias Reinholdson, Nargö

Sekreterare

mattias@estlandssvenskarna.org


Kassör: Anna-Greta Ter-Borch, Runö

anna-greta@estlandssvenskarna.org

Eva Lorentz, Runö

eva@estlandssvenskarna.org

Margareta Hammerman, Ormsö

Arkivgruppen

margareta@estlandssvenskarna.org

Lena Weesar, Ormsö

lena@estlandssvenskarna.org

Nils Sjölund, Lilla Rågö och Korkis

Suppleant

nils@estlandssvenskarna.org

Leif Strömfelt, Runö

Suppleant

leif.stromfelt@estlandssvenskarna.org

Margareta Hammerman, ansvarig för hemsidan

Revisorer:
Revisor Gunilla Törnblom
Revisor  Sonja Gräns

Revisorssuppleant, Göte Brunberg

Valberedning
Sammankallande: Susanne Strömfelt, Runö
Annika Nylander, Hapsal

Kristian Gambo, Ormsö

Hedersledamöter

Sven Svärd (2001)

Sven Söderblom (2017)

Göte Brunberg (2018)

Bo Nyman (2018)

Hedersmedlemmar i SONG (1998) som nu är hedersmedlemmar i SOV:

Einar Hamberg

Anna-Greta Heyman


Adress:

Wallingatan 34

111 24 STOCKHOLM
Tel. 08-612 75 99

E-post: info@estlandssvenskarna.org

Upp


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org