banner_6.jpg
 
 

kustbon_3_2009.gif

Innehållsföteckning

Ledaren av Lars Rönnberg

Hembygdsdagen av Mson

Svenskdagen av Peter Nylander

SOV-resan av Marianne Brus

Dagbok från Aibolands museum av Eva Sivertsdotter

Avtäckningen av minnesskylt av Ingegerd Lindström

Tomas Gärdström av Mson

Brevet från tyska officeren av Mson Överskådligt om flykten av Mson

Säljakt på isen av Marianne Blomqvist

En dag i oktober av Sven Ahlström

Estland idag av Kaire Reiljan Hembygdsföreningarna.

Svenskbyföreningen

Anförande av Sven Salin

Intervju med Monica av Mson

Kalendarium

Familjesidorna

Kustbon nr 3 2009

Ledaren av SOVs ordförande Lars Rönnberg

Det är en märklig och fascinerande resa som denna förening varit med om. Verksam i tre olika stater och samhällen, förbjuden av myndigheterna två gånger, återuppstånden efter överflyttningen till Sverige. Så här 100 år efter att föreningen grundades vid mötet på Bysholms herrgård den 19 februari 1909 kan man konstatera att Svenska Odlingens Vänner trots allt har en påtaglig livskraft.

Föreningen har under de tre perioderna i dess historia; den ryska tiden, självständighetstiden och tiden i Sverige, i mångt och mycket fått anpassa sig till omständigheterna i samhället men ändå har föreningen funnit sin roll vid varje skifte.

Historiens vågor har sköljt över den strand vi kallar Estlands svenskbygd och dess folk, Estlands svenskar, estlandssvenskarna. För varje ny våg har stranden ändrat sig. Ibland har stranden varit bred, ibland har den varit smal. För en tid trodde vi att stranden för alltid hade sjunkit under havet. Men havet drog sig tillbaka och vågorna dämpades. Just nu är stranden bred.

Men vi får inte lämna den breda stranden öde. Vi måste se till att stranden lever. Vi står inför en stor utmaning. Det har vi gjort förut och klarat av den och det ska vi göra även denna gång.

Den generation med egna minnen från svenskbygden före överflyttningen till Sverige håller på att lämna oss. Nya generationer måste ta vid och bevara och föra vidare det estlandssvenska kulturarvet.

Det är en uppgift för oss alla, vare sig vi är medlemmar i SOV eller inte. Det är av avgörande betydelse för oss alla estlandssvenskar att nya generationer kommer in i den estlandssvenska gemenskapen. Dela med dig av det estlandssvenska kulturarvet. Se till att det finns nya unga estlandssvenskar som kan fortsätta det arbete som påbörjades for 100 år sedan. Att slå vakt om och bära vidare det estlandssvenska kulturarvet.

Vid tre tillfällen under sommaren har 100-årsminnet av föreningens grundande uppmärksammats i olika sammanhang. Först söndagen den 19 juli under Svenskdagen i Birkas. Sedan två dagar senare på Riddargatan i Tallinn där en officiell minnestavla avtäcktes for att markera platsen där SOV:s kansli, Kustbons redaktion och svenska skolan fanns under självständighetstiden. Slutligen vid Estlandssvenskarnas hembygdsdag lördagen den 5 september på restaurang Clustret på Södermalm i Stockholm.

Vid alla tre tillfällen har representanter for Sveriges och Estlands regeringar, lokala och regionala myndigheter samt föreningar i vår vänkrets framfört hälsningar och hyllningar till SOV och estlandssvenskarna.

Jag vill avsluta med att hylla alla de som under dessa 100 åren byggt och burit upp denna förening. Listan pådessa personers namn skulle bli alldeles för lång i denna spalt då det är både föreningens medlemmar och dess funktionärer som bygger och bär upp en förening.

Sålunda ett tack till alla ni medlemmar och funktionärer för ert stöd och arbete för föreningen.

Vi far inte lämna den breda stranden öde!

Upp

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org